Aktualności

19.01.2019

Regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny  (dla młodego adepta nauki)

18.01.2019

Szanowni Państwo,

24 stycznia br. o godz. 18 w sali 305 DKP odbędzie się wykład dyrektora Instytutu Pracy i Badań Socjalnych prof. dr. Bogusława Grużewskiego pt. "Perspektywy gospodarcze i socjalne Litwy i Wileńszczyzny".

W czasie wykładu prelegent planuje poruszyć temat reformy emerytalnej na Litwie.

11.01.2019

              Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL

6 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL, ...

Fotorelacja ze świątecznego spotkania członków SNPL w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

10.01.2019

Posumowano wyniki konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Ustalono zwycięzcę Konkursu i postanowiono wyróżnić jeszcze dwie prace, autorzy których otrzymają nagrody rzeczowe. ...

13.01.2018

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)

która odbędzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zarząd SNPL

12.01.2018

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

XXIII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”
oraz
Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
27-30 czerwca 2019 roku, Wilno, Litwa

Konferencja wielodyscyplinarna jest powołana by łączyć świat humanistów ze światem matematyków, przyrodników i wynalazców, inaczej mówiąc, budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w wybranym szczególnym regionie.

Zarząd SNPL

5.01.2019

Prof. dr Henryk Malewski i prof. dr Wojciech Stankiewicz uczestniczyli w konferencji oraz XV walnego zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Tehnicznych 19-21 października 2018 r. w Heidelbergu. Sprawozdanie o konferencji zostało umieszczone również w Roczniku SNPL.

5.01.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy!

Zapraszamy na tradycyjne świąteczne spotkanie (zebranie) członków i sympatyków SNPL, które odbędzie się 6 stycznia 2019 r. o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej (sala 302).

Zarząd SNPL

23.12.2018

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy moc najlepszych życzeń i spędzenia ich w gronie rodzinnym, szampańskiego Sylwestra wśród przyjaciół, sukcesów zawodowych, radości z życia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku!

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Świąteczne zczenia SNPL

Zyczenia FPSNT

23.12.2018

Ukazał sie 17. numer wydania „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

23.12.2018

List z życzeniami świątecznymi od Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (EFSNT NOT), Pani Ewy Mankiewicz-Cudny.

9.11.2018

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Zapraszamy wszystkich naszych członków
na Rossę 11 listopada na godz. 12.45
wziąć udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

11 listopada o godz. 14.30 na Placu Ratuszowym młodzież polska Wileńszczyzny zatańczy polonez na 100 par na stulecie Niepodległości Polski i Litwy.

Zarząd SNPL

7.11.2018

Promocja

książki dr Moniki Tomkiewicz
Więzienie na Łukiszkach 1939-1953
(Warszawa 2018)

7 listopada br. w Domu Kultury Polskiej odbyła się promocja książki dr Moniki Tomkiewicz Więzienie na Łukiszkach 1939-1953, którą we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie i Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zorganizowało Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Spotkanie zagaił Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko. Podczas prezentacji dr Monika Tomkiewicz opowiedziała o przyczynach, jakie pobudziły ją do napisania tej książki oraz pokrótce streściła jej rozdziały. Monika Tomkiewicz jest też autorką książki Zbrodnia w Ponarach 1941-1944. W ramach spotkania wysłuchaliśmy również dwóch prelekcji - Elżbiety Grot, kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie, pt. Błogosławiona Siostra Dominikanka Julia Stanisława Rodzińska, więźniarka wileńskich Łukiszek, podwileńskiego obozu pracy w Prawieniszkach i obozu koncentracyjnego Stutthof, oraz Przemysława Namsołki, starszego kustosza Archiwum IPN w Gdańsku i członka kierownictwa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, pt. Działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w zakresie upamiętnienia polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej.

W prezentacji książki jako słuchacze, pomimo nauczycieli, działaczy społecznych i przedstawicieli mediów, uczestniczyli też członkowie SNPL, reprezentowani przez: prof. Romualda Brazisa, dra Stanisława Hejbowicza, mgr Ilonę Lewandowską, dra Stanisława Majewskego, prof. Henryka Malewskego, dra Aleksandra Sokołowskiego i prof. Jarosława Wołkonowskiego.

Więcej o prezentacji patrz na portalach wileńskich:

L24.lt: Dr Monika Tomkiewicz dla Radia Wilno o monografii „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”

zw.lt: Tomkiewicz: Z Łukiszek trafiali do obozów Stutthof i Mauthausen

Zarząd SNPL

31.10.2018

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Zapraszamy do udziału w akcji
„Zapal znicz na grobach polskich Naukowców i Inżynierów”.
Spotykamy się 2 listopada (piątek) o godz. 17:30
przy wejściu na Cmentarz na Rossie.

Zarząd SNPL

20.10.2018

Szanowni Koledzy,

ukazał się 16. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Zarząd SNPL

28.9.2018

Szanowni Koledzy,

Chociaż mieliśmy okres wakacyjny, jednak i w tym okresie członkowie Stowarzyszenia aktywnie działali. Kolegium redaktorskie pracowało nad materiałami Rocznika SNPL 2018. Rozpoczęto wstępne prace organizacyjne VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...", która jest zaplanowana na 19-21 kwietnia 2019 r. i jest poświęcona 450. rocznicy uchwalenia Unii Lubelskiej.

W dniach 23-27 września br. odbywały się Uroczystości Ponarskie, w których uczestniczyli przedstawiciele SNPL.

Zarząd SNPL

27.6.2018

Szanowni Koledzy,

zapraszamy do uczestnictwa w obradach 22 międzynarodowej konferencji „Nauka a jakość życia” oraz Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, które odbędą się 28 czerwca – 1 lipca 2018 roku w Wilnie, hotelu „Domus Maria”, Aušros vartų g. 12.

Życzymy ciekawych i owocnych obrad.

Zarząd SNPL

19.6.2018

Szanowni Koledzy,

ukazał się 15. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Zarząd SNPL

27.4.2018

Szanowni Koledzy,

zamieszczamy porządek dzienny zebrania walnego, które się odbędzie dzisiaj, 27 kwietnia 2018 r. o godz. 18:

Porządek dzienny:

1. Zatwierdzenie porządku dziennego sprawozdawczego zebrania walnego;

2. Wybory przewodniczącego i sekretarza sprawozdawczego zebrania;

3. Wybory Komisji Skrutacyjnej;

4. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony
     (kwiecień 2017 – kwiecień 2018);

5.  Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy;

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;

7. Dyskusja;

8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej;

9. Sprawy wniesione.`

Prosimy o aktywne uczestnictwo.

Zarząd SNPL

26.4.2018

Migawki

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbyła się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

16.4.2018

Program V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

27.2.2018

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

Konkurs ogłasza się 1 marca i trwa do 30 października 2018 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu i w regulaminie konkursu.

19.1.2018

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2017, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

31.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się

17 tom Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Życzymy przyjemnej lektury!

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować do Redakcji Rocznika na adres rocznik@snpl.lt

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: