Aktualności

16.4.2017

Ogłoszenie

21 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SNPL.

Porządek dnia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL.

Sprawozdanie roczne (trzecie) z działalności Zarządu SNPL
(kwiecień 2016 r.-kwiecień 2017 r.)

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za kadencję (2014-2017).

11.4.2017

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,
najbardziej jesteśmy Kościołem. –
Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją… 

                                                                                 Karol Wojtyła

Zdrowych, pogodnych i radosnych  Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, miłości i nadziei oraz siły i mądrości płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego
                                                                    życzy Zarząd SNPL

zyczenia wielkanocne

7.4.2017

Trwa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja SNPL

"Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)"

Polskie media na Litwie obszernie relacjonują obrady:

L24.lt: W Wilnie konferencja naukowa o mniejszościach narodowych

ZW.lt: Konferencja Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy: Nie tylko mówić, ale słuchać, usłyszeć i zrozumieć

Kurierwilenski.lt: W Wilnie rozpoczęła się konferencja na temat oświaty mniejszości narodowych

Galeria zdjęć

23.3.2017

Konkurs na pracę naukową jest rozstrzygnięty. Werdykt komisji konkursowej jest podany w protokole komisji.

25.2.2017

Mamy zaszczyt poinformować oraz przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.:

Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj, dzisiaj, jutro
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne).

Konferencja odbędzie się w dniach 6–8 kwietnia 2017 r.

w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Pełny tekst zaproszenia (pdf). Program konferencji (pdf)


Lietuvos lenkų mokslininkų draugija maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje:

"Tautinių mažumų švietimas ir mokslas Europoje:
vakar, šiandien ir rytoj

(edukaciniai, socialiniai, politiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai)"

Konferencija vyks 2017 m. balandžio 6-8 d. Lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva).

Kvietimas ir dalyvio anketa (doc).

22.2.2017

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2016, które można przeznaczyć na cele społeczne.
Nasze rekwizyty:
Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000 
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

22.2.2017

Apel
Szanowni członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL zapraszają do współpracy oraz publikowania tekstów naukowych w Roczniku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Do Rocznika SNPL na rok 2016 oczekujemy artykułów naukowych lub recenzji naukowych do dnia 30 sierpnia 2017 r. (...)

30.1.2017

Ogłoszenie

Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Rola wychodźstwa polskiego w ksstałtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i krajach byłego ZSRS 9-10 czerwca 2017 r. w gmachu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 15 marca na w zaproszeniu podany adres. Termin przesłania referatów - 1 czerwca 2017 r.

16.1.2017

Komunikat

Na konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy nadesłano 9 prac.

Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych prac w lutym-kwietniu 2017 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21 kwietnia 2017 r. w czasie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 005).

I nagrodę (laptop) ufunduje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie; dwie nagrody ufundują SNPL i USPV; wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani Dyplomami uznania SNPL oraz upominkami (książki).

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach i Rozmaitościach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: