Aktualności

28.9.2018

Szanowni Koledzy,

Chociaż mieliśmy okres wakacyjny, jednak i w tym okresie członkowie Stowarzyszenia aktywnie działali. Kolegium redaktorskie pracowało nad materiałami Rocznika SNPL 2018. Rozpoczęto wstępne prace organizacyjne VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...", która jest zaplanowana na 19-21 kwietnia 2019 r. i jest poświęcona 450. rocznicy uchwalenia Unii Lubelskiej.

W dniach 23-27 września br. odbywały się Uroczystości Ponarskie, w których uczestniczyli przedstawiciele SNPL.

Zarząd SNPL

27.6.2018

Szanowni Koledzy,

zapraszamy do uczestnictwa w obradach 22 międzynarodowej konferencji „Nauka a jakość życia” oraz Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, które odbędą się 28 czerwca – 1 lipca 2018 roku w Wilnie, hotelu „Domus Maria”, Aušros vartų g. 12.

Życzymy ciekawych i owocnych obrad.

Zarząd SNPL

19.6.2018

Szanowni Koledzy,

ukazał się 15. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Zarząd SNPL

27.4.2018

Szanowni Koledzy,

zamieszczamy porządek dzienny zebrania walnego, które się odbędzie dzisiaj, 27 kwietnia 2018 r. o godz. 18:

Porządek dzienny:

1. Zatwierdzenie porządku dziennego sprawozdawczego zebrania walnego;

2. Wybory przewodniczącego i sekretarza sprawozdawczego zebrania;

3. Wybory Komisji Skrutacyjnej;

4. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony
     (kwiecień 2017 – kwiecień 2018);

5.  Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy;

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;

7. Dyskusja;

8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej;

9. Sprawy wniesione.`

Prosimy o aktywne uczestnictwo.

Zarząd SNPL

26.4.2018

Migawki

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbyła się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

16.4.2018

Program V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

27.2.2018

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

Konkurs ogłasza się 1 marca i trwa do 30 października 2018 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu i w regulaminie konkursu.

23.2.2018

Apel Marszałka Senatu do Polonii i Polaków za granicą
w sprawie obrony dobrego imienia Polski i Polaków

15.2.2018

Wśród odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – naukowcy Polacy na Litwie!

Wszystkim odznaczonym kolegom naukowcom, a szczególnie Józefowi Szostakowskiemu, członkowi naszego Stowarzyszenia, składamy serdeczne gratulacje!

15.2.2018

Nawiązując do setnej rocznicy podpisania Aktu Niepodległości Litwy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie

(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe),

która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL).

Partnerzy:

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
Instytut Historii Litwy,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Dalsze informacje są podane w zaproszeniu.

Konto SNPL:

Bank - SWEDBANK
Kod banku - 73000 
Numer konta - LT 68 7300 0100 0244 9828 
SWIFT/BIC kod - HABALT22 
Adres banku - Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, LT-03502

7.2.2018

Koleżanki i Koledzy!

Fundacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego ogłasza konkurs na stypendium i dotację na rok 2018.

Dalsze informacje

19.1.2018

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2017, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

18.1.2018

Szanowny Państwo,

z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po wielu latach niewoli,

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Opolskiego organizuje we Wrocławiu – na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - w dniach 13-15 listopada 2018 r.,  ogólnopolską konferencję naukową  (z udziałem zagranicznych referentów) pod tytułem: Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018.

Zaproszenie na konferencję

6.1.2018

Fotorelacja ze Świątecznego spotkania członków SNPL w DKP

31.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się

17 tom Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Życzymy przyjemnej lektury!

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować do Redakcji Rocznika na adres rocznik@snpl.lt

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: