Aktualności

30.1.2017

Ogłoszenie

Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Rola wychodźstwa polskiego w ksstałtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i krajach byłego ZSRS 9-10 czerwca 2017 r. w gmachu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 15 marca na w zaproszeniu podany adres. Termin przesłania referatów - 1 czerwca 2017 r.

25.1.2017

Ogłoszenie

21 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SNPL (porządek dzienny zebrania będzie zamieszczony na początku kwietnia 2017 r.).

18.1.2017

Mamy zaszczyt poinformować oraz przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.:

Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj, dzisiaj, jutro
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne).

Konferencja odbędzie się w dniach 6–8 kwietnia 2017 r.

w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Pełny tekst zaproszenia (pdf).

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje:

"Tautinių mažumų švietimas ir mokslas Europoje:
vakar, šiandien ir rytoj

(edukaciniai, socialiniai, politiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai)"

Konferencija vyks 2017 m. balandžio 6-8 d. Lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva).

Kvietimas ir dalyvio anketa (doc).

16.1.2017

Komunikat

Na konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy nadesłano 9 prac.

Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych prac w lutym-kwietniu 2017 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21 kwietnia 2017 r. w czasie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 005).

I nagrodę (laptop) ufunduje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie; dwie nagrody ufundują SNPL i USPV; wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani Dyplomami uznania SNPL oraz upominkami (książki).

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach i Rozmaitościach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: