Aktualności

23.2.2018

Apel Marszałka Senatu do Polonii i Polaków za granicą
w sprawie obrony dobrego imienia Polski i Polaków

15.2.2018

Wśród odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – naukowcy Polacy na Litwie!

Wszystkim odznaczonym kolegom naukowcom, a szczególnie Józefowi Szostakowskiemu, członkowi naszego Stowarzyszenia, składamy serdeczne gratulacje!

15.2.2018

Nawiązując do setnej rocznicy podpisania Aktu Niepodległości Litwy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie

(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe),

która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL).

Partnerzy:

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
Instytut Historii Litwy,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Dalsze informacje są podane w zaproszeniu.

7.2.2018

Koleżanki i Koledzy!

Fundacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego ogłasza konkurs na stypendium i dotację na rok 2018.

Dalsze informacje

19.1.2018

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2017, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

18.1.2018

Szanowny Państwo,

z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po wielu latach niewoli,

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Opolskiego organizuje we Wrocławiu – na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - w dniach 13-15 listopada 2018 r.,  ogólnopolską konferencję naukową  (z udziałem zagranicznych referentów) pod tytułem: Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018.

Zaproszenie na konferencję

6.1.2018

Fotorelacja ze Świątecznego spotkania członków SNPL w DKP

31.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się

17 tom Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Życzymy przyjemnej lektury!

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować do Redakcji Rocznika na adres rocznik@snpl.lt

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: