Aktualności

18.2.2020

Ogłoszenie

Uprzejmie zapraszamy do udziału w 1. Wileńskim Seminarium Naukowym, nowej inicjatywie Filii UwB w Wilnie, poświęconym problematyce związków między prawem a informatyką (sztuczną inteligencją).

Zaproszenie - z opisem idei Wileńskich Seminariów Naukowych wraz z procedurą rejestracji udziału w WSN - znajdziecie Państwo na stronie: www.uwb.lt/piip2020

18.2.2020

Ogłoszenie

Zapraszamy do udziału w III Muzealnych Spotkaniach z Kresami i informujemy, że na zgłoszenia tematów prelekcji czekamy do 15 marca 2020 r. Zainteresowanym podajemy formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje.

30.1.2020

Program im. gen. Wł. Andersa
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego.

Oferuje możliwość odbycia studiów wraz z comiesięcznym stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne). 

W szczególności serdecznie zapraszamy na studia oferowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierunki studiów oferowanych przez WMiI można znaleźć na stronach Programu im. gen. Wł. Andersa oraz na stronie uczelni.

Ulotka programu (pdf)

8.1.2020

Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL), z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius) ogłasza Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magister-ską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Konkurs ogłasza się 6 stycznia i trwa do 30 października 2020 roku.
Zainteresowanym podajemy pełny tekst ogłoszenia oraz Regulamin konkursu.

7.1.2020

6 stycznia odbyło się spotkanie świąteczne członków i sympatyków SNPL. Relacja o spotkaniu w ZW.lt

5.1.2020

Porządek dzienny świątecznego walnego zebrania SNPL
6 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 (sala 005 DKP)

1. Przywitanie członków i sympatyków SNPL oraz zaproszonych gości.
2. Krótkie podsumowanie działalności SNPL za miniony rok.
3. Wystąpienia gości.
4. Gratulacje z okazji jubileuszy, które obchodzili członkowie SNPL w 2019 r.
5. Wręczenie odznaczeń SNPL z okazji 30-lecia Stowarzyszenia.
6. Podsumowanie Konkursu na najlepszą pracę naukową młodego członka lub sympatyka SNPL.
7. Ogłoszenie Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (Konkurs trwa od 6 stycznia do 30 października 2020 roku).
8. Prezentacja i wręczenie Rocznika SNPL 2019.
9. Plany na rok 2020 i dyskusja.
10. Wieczorne rodaków rozmowy…  

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski

24.12.2019

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zbliżają się najpiękniejsze Święta w roku. Pragnę Wam Wszystkim i Waszym Najbliższym złożyć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w zbliżającym się Nowym Roku! 

Foto: choinka przy Katedrze Wileńskiej w 2019 roku

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski

8.12.2019

Ukazał się 20. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

10.11.2019

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe), która odbędzie się w dn. 7-9 maja 2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zaproszenie (po polsku)

Kvietimas (po litewsku)

 

19.09.2019

Ukazał się 19. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

9.9.2018

W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych oraz czlonkowie honorowi.  W tym samym dniu, po południu, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji).

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) – federacja polonijnych stowarzyszeń zajmujących się kwestiami nauki i techniki, prowadzących działalność w państwach europejskich. Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne. Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

Informacja Zarządu SNPL

2.07.2019

Wspólnota Polska  organizuje

II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju,

które odbędzie się w Pułtusku w dniach 11-14 września 2019

pt. Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Więcej informacji na stronie Wspólnoty Polskiej 

http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/

26.05.2019

W imieniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie mamy przyjemność poinformować Państwa o prowadzonym naborze w ramach programu STER realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do nowo tworzonej Szkoły Doktorskiej, która rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku.

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich osób bez polskiego obywatelstwa zainteresowanych podjęciem kształcenia w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo na stacjonarnych, nieodpłatnych studiach w Częstochowie, z comiesięczną gwarancją wypłaty stypendium doktorskiego oraz możliwością zdobycia stopnia naukowego doktora.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:
28 maja 2019 r. w godz. 18.00-20.00.
Dom Kultury Polskiej w Wilnie ul. Naugarduko 76, sala 305
LT-03202 Vilnius, Lietuva
tel.: +370 5 233 3663  

Więcej informacji na stronie oraz w ulotkach: pierwsza, druga, trzecia

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

07.05.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

15 maja 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala 302) o godz. 18.30 odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia (drugie) oraz kolejne zebranie zarządu.

Porządek dzienny zebrania walnego:

 1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok
  (prof. dr Henryk Malewski);
 2. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
 4. Dyskusja;
 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
 6. Informacje oraz sprawy wniesione.
   

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

30.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

26.04.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

26 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala Koncertowa) o godz. 18.10 odbędzie się sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia.

Porządek dzienny:

 1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok
  (prof. dr Henryk Malewski);
 2. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
 4. Dyskusja;
 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
 6. Informacje oraz sprawy wniesione.

   

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

4.04.2019

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2018, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

15.03.2019

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową pt.: Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku”.

Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniach 19-21 marca 2019 r. Zapraszamy do udziału.

19.02.2019

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

XXIII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”
oraz
Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
27-30 czerwca 2019 roku, Wilno, Litwa

Konferencja wielodyscyplinarna jest powołana by łączyć świat humanistów ze światem matematyków, przyrodników i wynalazców, inaczej mówiąc, budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w wybranym szczególnym regionie.

Zarząd SNPL

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: