Aktualności

13.11.2017

In memoriam

Mieczysław Meilūnas (20.07.1950–11.11.2017)

10.10.2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na otwarcie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Litewscy i polscy pisarze XIX-XXI w.", które odbędzie się 12 października (czwartek) o godz. 9.30 w auli Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (zaproszenie, program konferencji)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji -

dr Henryka Sokołowska
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Wydziale Edukacji Humanistycznej LEU

19.09.2017

Wieczór Prezesów” – odsłona czwarta

4.9.2017

Konferencja SNPL - 2018

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie

(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe),

która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). Partnerami konferencji są: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Instytut Historii Litwy, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku,  
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Dalsze informacje są podane w zaproszeniu.

3.09.2017

Zaproszenie do publikacji - "Regiony i Pogranicza"

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Zakład Badań Wschodnich wznawia wydawanie czasopisma „Regiony i Pogranicza” o profilu wschodnim, czyli dotyczącego wszelkich zagadnień związanych z Litwą, Rosją, Białorusią, Ukrainą oraz relacji Polski z tymi krajami.

Wydanie pisma jest planowane do 20 grudnia br. Teksty artykułów należy przysyłać do 15 listopada. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wydrukować swój artykuł w „Regionach i Pograniczach”, serdecznie zapraszamy! Zainteresowanym autorom zostanie wysłana instrukcja wydawnicza.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji pisma Regiony i Pogranicza OBN Olsztyn: <regionyipogranicza@gmail.com>

 

4.07.2017

Kurier Wileński relacjonuje prezentację raportu Centrum Studiów Europy Wschodniej o mniejszościach narodowych w południowo-wschodniej Litwie, które się odbyło w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy brali udział w dyskusji nad raportem.

3.07.2017

Flash infoZapraszamy do zapoznania się z nowym numerem wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Flash Info. Życzymy interesującej lektury.

28.06.2017

Informacja z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nt. konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs będzie ogłoszony jesienią tego roku.

21.05.2017

Post scriptum
do konferencji SNPL o oświacie mniejszości narodowych

27.6.2016

 Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów konferencji Między Śląskiem a Wileńszczyzną dziękuję serdecznie za wyrażenie zgody na udział we wrześniowej sesji. Aktualne informacje umieszczone są na stronie internetowej:

http://silesia-vilna.pl/

Bardzo cieszę się z perspektywy współpracy.
Łączę wyrazy szacunku

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

13.5.2016

 Posłowie do konferencji
Mniejszości narodowe  – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

W dn. 28-30 kwietnia 2016 r.  w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, którą zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wspólnie z Wileńską Filią Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W konferencji udział wzięło ponad 80 osób, wygłoszono 49 referatów...

 

26.4.2016

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2015, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

15.4.2016

Mamy zaszczyt poinformować oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

Konferencja odbędzie się w dniach
28-30 kwietnia 2016 r.
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
(ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Logo DKP

Więcej informacji podajemy w programie konferencji (pdf) oraz zaproszeniu (pdf)

15.04.2016

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Universitas Studiorum Polona Vilnensis oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zapraszają na XX Międzynarodową Konferencję „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, która się odbędzie 24-27 czerwca 2016 roku w Wilnie.

Szczegóły wydarzenia są w zaproszeniu (pdf).

30.03.2016

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

8 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) o godz. 18.00 odbędzie się sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia.

Porządek dzienny:

  1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj 2015 – kwiecień 2016);
  2. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Miksza;
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
  4. Dyskusja;
  5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
  6. Informacje oraz sprawy wniesione.

    Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

15.03.2016

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wydała kolejny numer wydania informacyjnego Flash Info N° 9.

10.03.2016

Szanowni Państwo,

Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie uprzejmie zaprasza na transmisję wystąpienia prezydenta RP, Andrzeja Dudy w ramach otwarcia pierwszego w Polsce muzeum upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów im. Ulmów w Markowej oraz projekcję filmu Rafała Wieczyńskiego pt. „Świat Józefa” o życiu i śmierci Józefa Ulmy z Markowej, a także jego rodziny i ukrywanych przez nich Żydów.

 17 marca o godz. 17.30

w restauracji "Pan Tadeusz" (ul. Naugarduko 76)

Transmisja oraz film w języku polskim

W wydarzeniu wezmą udział: Jarosław Czubiński Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej oraz  dr Ewa Rogalewska z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Organizatorzy uprzejmie proszą o wcześniejszą rejestrację mailową pod adresem: Katarzyna.Dzierzynska-Loch@msz.gov.pl

9.03.2016

Apel

Szanowni członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL zapraszają do współpracy oraz publikowania tekstów naukowych w Roczniku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Do Rocznika SNPL na rok 2016 oczekujemy artykułów naukowych lub recenzji naukowych do dnia 30 czerwca 2016 r.

4.3.2016

Plakat kursów w Krakowie

Centrum Języka Polskiego Varia w Krakowie
już od 12 lat organizuje
wakacyjne kursy języka polskiego, połączone
z bogatym programem kulturalnym i zakwaterowaniem.

Przedstawiamy informację o ofercie osobom zainteresowanym nauką języka polskiego i odwiedzeniem Krakowa w języku polskim i angielskim.

13.2.2016

Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2016
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993),
pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości
dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu...

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and research grant 2016 ...

12.2.2016

Zarząd SNPL podsumował wyniki Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny za rok 2015.

7.2.2016

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji Oblicza konkurencyjnoci nowych krajów czonkowskich w warunkach globalizacji i integracji 2016, która tradycyjnie odbędzie się 12-14 maja 2016 r. w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej. Dorobek konferencji zostanie zrecenzowany i opublikowany w formie książkowej do końca 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie konferencji.

16.01.2015

Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL (6 stycznia 2016 r., Dom Kultury Polskiej)

Informacje prasowe:

L24.lt: Udany rok Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Zw.lt: Polscy naukowcy na Litwie: Rok był trudny, ale bardzo udany

29.11.2015

Największa w regionie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prawom językowym mniejszości narodowych Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie (Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe) odbyła się 27 listopada 2015 r. w Wilnie w hotelu „Artis Centrum Hotel“ (ul. Totorių 23). Językiem oficjalnym konferencji był język angielski z tłumaczeniem na język litewski. Więcej informacji w zaproszeniu (pdf) oraz w programie konferencji (pdf, w języku angielskim).

Media wileńskie zamieściły relacje o konferencji:

L24.lt: Prawa językowe mniejszości narodowych. Konferencja w Wilnie, 27 listopada 2015 r.

Wilnoteka.lt: Konferencja na temat praw językowych mniejszości narodowych na żywo na portalu Wilnoteka, 26 listopada 2015 r.

Kurier Wileński: Anna Pieszko. Na konferencji międzynarodowej — o prawach językowych mniejszości narodowych, 27 listopada 2015 r.

ZW.lt: Konferencja SNPL: Język może wzmocnić lub marginalizować pewne grupy społeczne

ZW.lt: Kuzborska: Pozbawiając prawa na oryginalny zapis nazwiska, pozbawiamy godności, Wywiad Małgorzaty Kozicz z dr Elżbietą Kuzborską. 1 grudnia 2015 r.

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: