Aktualności

9.11.2018

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Zapraszamy wszystkich naszych członków
na Rossę 11 listopada na godz. 12.45
wziąć udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

11 listopada o godz. 14.30 na Placu Ratuszowym młodzież polska Wileńszczyzny zatańczy polonez na 100 par na stulecie Niepodległości Polski i Litwy.

Zarząd SNPL

7.11.2018

Promocja

książki dr Moniki Tomkiewicz
Więzienie na Łukiszkach 1939-1953
(Warszawa 2018)

7 listopada br. w Domu Kultury Polskiej odbyła się promocja książki dr Moniki Tomkiewicz Więzienie na Łukiszkach 1939-1953, którą we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie i Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zorganizowało Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Spotkanie zagaił Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko. Podczas prezentacji dr Monika Tomkiewicz opowiedziała o przyczynach, jakie pobudziły ją do napisania tej książki oraz pokrótce streściła jej rozdziały. Monika Tomkiewicz jest też autorką książki Zbrodnia w Ponarach 1941-1944. W ramach spotkania wysłuchaliśmy również dwóch prelekcji - Elżbiety Grot, kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie, pt. Błogosławiona Siostra Dominikanka Julia Stanisława Rodzińska, więźniarka wileńskich Łukiszek, podwileńskiego obozu pracy w Prawieniszkach i obozu koncentracyjnego Stutthof, oraz Przemysława Namsołki, starszego kustosza Archiwum IPN w Gdańsku i członka kierownictwa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, pt. Działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w zakresie upamiętnienia polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej.

W prezentacji książki jako słuchacze, pomimo nauczycieli, działaczy społecznych i przedstawicieli mediów, uczestniczyli też członkowie SNPL, reprezentowani przez: prof. Romualda Brazisa, dra Stanisława Hejbowicza, mgr Ilonę Lewandowską, dra Stanisława Majewskego, prof. Henryka Malewskego, dra Aleksandra Sokołowskiego i prof. Jarosława Wołkonowskiego.

Więcej o prezentacji patrz na portalach wileńskich:

L24.lt: Dr Monika Tomkiewicz dla Radia Wilno o monografii „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”

zw.lt: Tomkiewicz: Z Łukiszek trafiali do obozów Stutthof i Mauthausen

Zarząd SNPL

31.10.2018

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Zapraszamy do udziału w akcji
„Zapal znicz na grobach polskich Naukowców i Inżynierów”.
Spotykamy się 2 listopada (piątek) o godz. 17:30
przy wejściu na Cmentarz na Rossie.

Zarząd SNPL

28.10.2018

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)

która odbędzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zarząd SNPL

20.10.2018

Szanowni Koledzy,

ukazał się 16. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Zarząd SNPL

28.9.2018

Szanowni Koledzy,

Chociaż mieliśmy okres wakacyjny, jednak i w tym okresie członkowie Stowarzyszenia aktywnie działali. Kolegium redaktorskie pracowało nad materiałami Rocznika SNPL 2018. Rozpoczęto wstępne prace organizacyjne VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...", która jest zaplanowana na 19-21 kwietnia 2019 r. i jest poświęcona 450. rocznicy uchwalenia Unii Lubelskiej.

W dniach 23-27 września br. odbywały się Uroczystości Ponarskie, w których uczestniczyli przedstawiciele SNPL.

Zarząd SNPL

27.6.2018

Szanowni Koledzy,

zapraszamy do uczestnictwa w obradach 22 międzynarodowej konferencji „Nauka a jakość życia” oraz Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, które odbędą się 28 czerwca – 1 lipca 2018 roku w Wilnie, hotelu „Domus Maria”, Aušros vartų g. 12.

Życzymy ciekawych i owocnych obrad.

Zarząd SNPL

19.6.2018

Szanowni Koledzy,

ukazał się 15. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Zarząd SNPL

27.4.2018

Szanowni Koledzy,

zamieszczamy porządek dzienny zebrania walnego, które się odbędzie dzisiaj, 27 kwietnia 2018 r. o godz. 18:

Porządek dzienny:

1. Zatwierdzenie porządku dziennego sprawozdawczego zebrania walnego;

2. Wybory przewodniczącego i sekretarza sprawozdawczego zebrania;

3. Wybory Komisji Skrutacyjnej;

4. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony
     (kwiecień 2017 – kwiecień 2018);

5.  Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy;

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;

7. Dyskusja;

8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej;

9. Sprawy wniesione.`

Prosimy o aktywne uczestnictwo.

Zarząd SNPL

26.4.2018

Migawki

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbyła się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

16.4.2018

Program V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

27.2.2018

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

Konkurs ogłasza się 1 marca i trwa do 30 października 2018 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu i w regulaminie konkursu.

23.2.2018

Apel Marszałka Senatu do Polonii i Polaków za granicą
w sprawie obrony dobrego imienia Polski i Polaków

15.2.2018

Wśród odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – naukowcy Polacy na Litwie!

Wszystkim odznaczonym kolegom naukowcom, a szczególnie Józefowi Szostakowskiemu, członkowi naszego Stowarzyszenia, składamy serdeczne gratulacje!

15.2.2018

Nawiązując do setnej rocznicy podpisania Aktu Niepodległości Litwy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie

(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe),

która odbędzie się  19-21 kwietnia 2018 r.w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL).

Partnerzy:

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
Instytut Historii Litwy,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Dalsze informacje są podane w zaproszeniu.

Konto SNPL:

Bank - SWEDBANK
Kod banku - 73000 
Numer konta - LT 68 7300 0100 0244 9828 
SWIFT/BIC kod - HABALT22 
Adres banku - Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, LT-03502

7.2.2018

Koleżanki i Koledzy!

Fundacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego ogłasza konkurs na stypendium i dotację na rok 2018.

Dalsze informacje

19.1.2018

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2017, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

18.1.2018

Szanowny Państwo,

z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po wielu latach niewoli,

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Opolskiego organizuje we Wrocławiu – na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - w dniach 13-15 listopada 2018 r.,  ogólnopolską konferencję naukową  (z udziałem zagranicznych referentów) pod tytułem: Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018.

Zaproszenie na konferencję

6.1.2018

Fotorelacja ze Świątecznego spotkania członków SNPL w DKP

31.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się

17 tom Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Życzymy przyjemnej lektury!

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować do Redakcji Rocznika na adres rocznik@snpl.lt

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: