Współpraca >

Informacje partnerów

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT)

11.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się 14. numer Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info.

W numerze są między innymi informacje o 100-leciu technicznego stowarzyszenia polonijnego we Francji, w którym uczestniczył przedstawiciel SNPL, informacja naszych partnerów Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków na Litwie (STIP) oraz wiadomości o działalności SNPL.

Życzymy ciekawej lektury!

11.12.2017

Informacja prof. dr. Henryka Malewskiego o V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie w Krakowie

28.06.2017

Informacja z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nt. konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs będzie ogłoszony jesienią tego roku.

20.11.2016

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Podajemy Komunikat prasowy o decyzjach Walnego Zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które się odbyło w Wiedniu w dniu 14.10.2016 r.

Zarząd SNPL

8.7.2016

Szanowni Państwo,

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Obrady plenarne rozpoczął cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, pt.  „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Czytaj całość >>

7.2.2016

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji Oblicza konkurencyjności nowych krajów czonkowskich w warunkach globalizacji i integracji 2016, która tradycyjnie odbędzie się 12-14 maja 2016 r. w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej. Dorobek konferencji zostanie zrecenzowany i opublikowany w formie książkowej do końca 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie konferencji.

25.11.2015

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Janusza Ptaka o współpracy polonijnych inzynierów w Europie na XII zebraniu walnym, które się odbyło 17-18 października 2015 roku w Londynie.

Wydania Flash Info:

Flash info

Flash Info N° 14

Flash Info N° 13

Flash Info N° 10

Flash Info N° 9

Flash Info N° 8

Flash Info N° 7

Flash Info N° 6

Flash Info N° 5

Flash Info N° 2

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki:

index_20140912