Współpraca >

Informacje partnerów

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT)

21.03.2019

Ukazał się 18. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

23.12.2018

List z życzeniami świątecznymi od Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (EFSNT NOT), Pani Ewy Mankiewicz-Cudny.

23.12.2018

Ukazał się 17. numer wydania czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

11.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się 14. numer Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info.

W numerze są między innymi informacje o 100-leciu technicznego stowarzyszenia polonijnego we Francji, w którym uczestniczył przedstawiciel SNPL, informacja naszych partnerów Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków na Litwie (STIP) oraz wiadomości o działalności SNPL.

Życzymy ciekawej lektury!

11.12.2017

Informacja prof. dr. Henryka Malewskiego o V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie w Krakowie

28.06.2017

Informacja z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nt. konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs będzie ogłoszony jesienią tego roku.

20.11.2016

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Podajemy Komunikat prasowy o decyzjach Walnego Zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które się odbyło w Wiedniu w dniu 14.10.2016 r.

Zarząd SNPL

8.7.2016

Szanowni Państwo,

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Obrady plenarne rozpoczął cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, pt.  „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Czytaj całość >>

7.2.2016

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji Oblicza konkurencyjności nowych krajów czonkowskich w warunkach globalizacji i integracji 2016, która tradycyjnie odbędzie się 12-14 maja 2016 r. w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej. Dorobek konferencji zostanie zrecenzowany i opublikowany w formie książkowej do końca 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie konferencji.

25.11.2015

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Janusza Ptaka o współpracy polonijnych inzynierów w Europie na XII zebraniu walnym, które się odbyło 17-18 października 2015 roku w Londynie.

Wydania Flash Info:

Flash Info Nr 18

Flash Info Nr 17

Flash Info Nr 16

Flash Info Nr 15

Flash Info Nr 14

Flash Info Nr 13

Flash Info Nr 12

Flash Info Nr 11

Flash Info Nr 10

Flash Info Nr 9

Flash Info Nr 8

Flash Info Nr 7

Flash Info Nr 6

Flash Info Nr 5

Flash Info Nr 4

Flash Info Nr 3

Flash Info Nr 2

Flash Info Nr 1

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki:

index_20140912