Rada naukowa
Rocznika SNPL


    Prezes – prof. dr Henryk Malewski (Akademia Pomorska, Polska; Litwa)

    Członkowie:

    • prof. dr Rainer Arnold (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy)

    • prof. dr hab. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

    • prof. dr hab. Romuald Brazis
            (Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Litwa)

    • dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy, Litwa)

    • prof. dr inż. Bolesław Indyk

            (Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Wielka Brytania)

    • doc. dr Jiři Jirasek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

    • prof. dr hab. Marceli Kosman
            (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska)

    • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Radosław Lolo
            (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska)

    • prof. dr hab. Michał (Michel) Masłowski
            (Uniwersytet Paris IV - Sorbonne, France)

    • prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Michael J. Mikoś
            (Uniwersity of Wisconsin-Milwaukee, USA)

    • prof. dr hab. Mykhaylo Mykiyevych
            (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

    • prof. dr hab. Marek Oziewicz (Uniwersytet Minnesota, USA)

    • prof. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza
            (Uniwersytet Warszawski, Polska)

    • prof. dr hab. Halina Taborska
            (Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wielka Brytania)

    • prof. dr hab. Janusz Tanaś (Australian Catholic University, Australia)

    • prof. dr hab. Marek Tomaszewski
            (Francuskie Towarzystwo Badań Naukowych (SFEP), Francja)

    • prof. dr hab. Aleksander Waszkiewicz
             (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, Białoruś)

    • prof. dr hab. Julian Z. Winnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski
            (Uniwersytet w Białymstoku, Polska; Litwa)