Rada naukowa
Rocznika SNPL


    Prezes – prof. dr Henryk Malewski (Akademia Pomorska, Polska; Litwa)

    członkowie:

    • prof. dr Rainer Arnold (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy)

    • prof. dr hab. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

    • prof. dr hab. Romuald Brazis (Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Litwa)

    • dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy, Litwa)

    • prof. dr inż. Bolesław Indyk (Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Wielka Brytania)

    • doc. dr Jiři Jirasek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

    • prof. dr hab. Marceli Kosman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska)

    • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Mykhaylo Mykiyevych (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

    • prof. dr hab. Marek Oziewicz (Uniwersytet Minnesota, USA)

    • prof. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza (Uniwersytet Warszawski, Polska)

    • prof. dr hab. Halina Taborska (Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wielka Brytania)

    • prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska; Litwa)