Archiwum > Byli członkowie SNPL >

EMILIA-MARIA IWASZKIEWICZ

foto Doktor nauk przyrodniczych, pracownik naukowy Instytutu Chemii.

Urodziła się 25 października 1943 roku w mieście Montluçon, Francja. Rodzice wyjechali z Polski do Francji w 1930 roku w ramach emigracji zarobkowej. W 1947 roku wróciła z rodzicami i zamieszkała w Wilnie. W 1961 roku ukończyła Szkołę Średnią nr 5 ze srebrnym medalem i w tym samym roku wstąpiła na Wydział Chemii Uniwersytetu Wileńskiego. W 1965 roku zaczęła pracować w Instytucie Chemii jako laborant, a po ukończeniu uniwersytetu w 1966 roku – jako młodszy pracownik naukowy. W 1972 roku obroniła pracę doktorską na temat „Elektroosadzanie miedzi, cynku i ich stopu z kąpieli pirofosforanowych”. Kontynuowała pracę w Instytucie Chemii nad badaniami galwanotechnicznymi powłok metalowych. Obecnie pracuje w dziedzinie korozji mikrobiologicznej. Opublikowała około 30 prac naukowych w czasopismach naukowych na Litwie i za granicą w tym w Wielkiej Brytanii, Indiach i Rosji. W 2004 roku Uniwersytet Wileński z okazji 220 rocznicy pierwszych wykładów z chemii wydał przetłumaczony przez Emilię Iwaszkiewicz na język litewski podręcznik „Początki chemii dla użycia słuchaczów akademickich”, wydany w 1800 roku, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wileńskiego Jędrzeja Śniadeckiego. Przetłumaczyła na język polski podręczniki z chemii dla klas 8, 9, 10. Wydała litewsko-polski i polsko-litewski szkolny słownik terminów chemicznych.

Była pierwszym sekretarzem naukowym Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy i na początku lat 90. na jego zlecenie przez cztery lata prowadziła kurs przygotowawczy z chemii dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe na Litwie i w Polsce.

Zainteresowania: czytanie i muzyka klasyczna.

E-mail: ivaemilia@omni.lt

Mąż Antanas Steponavičius również jest chemikiem, syn Antanas - programistą.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: