O SNPL > Lista członków SNPL >

EWALD PACOWSKI

foto Chemik, nauczyciel akademicki, profesor, doktor habilitowany.

Urodził się 16 VIII 1916 r. w Jeremowie (Rosja). W 1920 r. powrócił wraz z rodzicami na Litwę i zamieszkał w Kownie. W 1947 roku ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Wileńskim. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w roku 1952. Pracę habilitacyjną na temat Elektrochemia określonych związków selenu obronił w 1973 roku. Ogółem opublikował ponad 100 artykułów naukowych i prac dydaktycznych. Jest współautorem podręczników dla studentów: Silikatų chemijos laboratoriniai darbai (1999) oraz Silikatų chemija (2000). Pracował w Katedrze Chemii Fizycznej Kowieńskiego Uniwersytetu technicznego, w latach 1977-1987 pełnił funkcje kierownika Katedry Chemii Fizycznej. W latach 1976-1992 był członkiem Rady Naukowej przy Instytucie Chemii Akademii Nauk Litewskiej SRR. W 1992 roku odszedł na emeryturę. Jest laureatem nagrody Litewskiej SRR, zasłużonym Pracownikiem Nauki Litewskiej SRR.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Należy do Związku Polaków na Litwie.

Zainteresowanie: literatura współczesna.

Miejsce zamieszkania: Sasnausko 46-1, 3005 Kaunas, Lietuva.
Tel.: (837) 330 336

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: