Archiwum > Byli członkowie SNPL >

JAN MINCEWICZ

foto Naukowiec, doktor nauk humanistycznych, polityk, muzyk, pedagog, działacz kulturalno-oświatowy.

Urodzony w 1938 roku. W latach 1957-1962 odbył studia w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie, w klasie dyrygentury chóralnej, następnie w latach 1962-1968 studiował w Akademii Muzycznej w Wilnie. W roku 2000 zdobył tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym. W 2004 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze stopniem doktora nauk humanistycznych. Pracował jako nauczyciel wychowania muzycznego w szkołach średnich w Nowej Wilejce i Niemenczynie. Poseł na Sejm RL w latach 1992-2004. Za­łożyciel, kierownik oraz dyrygent chórów młodzieżowych „Orlęta" i „Jutrzenka", zespołu wokalnego „Stokrotki" (1975) oraz Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna" (1980), który koncertował w Polsce, Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Niemczech, we Włoszech, Francji i w USA. Organizator tajnej katechizacji młodzieży w kółku „Promień" w Nowej Wilejce (1971-1974) oraz redaktor biuletynu „My chcemy Boga". Inicjator majowych festynów kultury „Kwiaty Polskie" w Niemenczynie. Od 1988 r. jest aktywnym działaczem Związku Polaków na Litwie, w latach 1988-1991 był prezesem oddziału wileńskiego Związku Polaków na Litwie, w latach 1991-1994 prezes Zarządu Głównego ZPL. Zbiera pieśni Wileńszczyzny, opracowuje je muzycznie, wydał książkę Pieśni Wileńszczyzny (Olsztyn 1992), Nasze pieśni (1993; autor około 30 pieśni, m.in. Wileńszczyzny drogi kraj, Ojcowizna, Polonez wileński; jest współautorem podręcznika wychowania muzycznego dla klas IV-VIII szkół polskich na Litwie (1973 i 1981), autor podręczników muzyki dla klas V i VI (1998), oraz VII i VIII (1999).

Laureat nagrody im. Oskara Kolberga, nagrody im. Brata Alberta, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Kultury Polskiej, w plebiscycie czytelników „Kuriera Wileńskiego" zdobył tytuł „Polaka Roku 1998 na Litwie". Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Medalem Honorowym Stowarzyszenia Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego". W 2002 roku odznaczony Złotym Pucharem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Od 2005 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: