Archiwum > Byli członkowie SNPL >

JAKUB RADCZENKO

foto Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja statystyka, nauczyciel akademicki.

Urodził się 13 lipca 1951 roku w rejonie wileńskim. W 1968 roku ukończył Wileńską Średnią Szkołę nr. 8 i rozpoczął pracę jako laborant w Instytucie Naukowo-Badawczym Urządzeń Radiopomiarowych. W 1969 roku rozpoczął studia magisterskie na kierunku matematyka stosowana na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu studiów w latach 1974-1977 pracował w Instytucie Naukowo-Badawczym Przyrządów Radiopomiarowych w Dziale Badań Teoretycznych i Automatyzacji Systemów Projektowania.

W latach 1977-1980 jako pracownik Przedsiębiorstwa Przyrządów Radiopomiarowych w Wilnie współpracował z drem G. Serdiukiem z Politechniki w Kijowie nad problemem diagnostyki całkowanej termistorów przy pomocy pomiaru ich nieliniowości. Niektóre wyniki tej współpracy były opublikowane w Zeszytach Naukowych Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. W latach 1980-1991 pracował w Instytucie Naukowo-Badawczym Elektrografii w Wilnie.

W latach 1991-1996 odbył kilka krótkookresowych staży w Instytucie Statystyki i Demografii oraz Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), jako stypendysta Fundacji Popierania Nauki im. Józefa Mianowskiego pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Cz. Bracha. Wynikiem tych staży są artykuły opublikowane w Wiadomościach Statystycznych (nr 5 z 1994, nr 5 z 1995, nr 8 z 1996).

W latach 1997-2000 podjął studia doktoranckie w Instytucie Ekonometrii SGH w toku indywidualnym. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Badanie stochastycznej zależności monotonicznej, medianowej regresji normalnej oraz stopnia krzywych regresji”. Promotorem pracy jest dr hab. Cz. Bracha, profesor SGH. W toku pisania rozprawy doktorskiej opublikował artykuł w Wiadomościach Statystycznych (nr 2, 1998) oraz artykuł w Statistics in Transition (Główny Urząd Statystyczny w Warszawie).

W latach 2001-2003 pracował jako wykładowca w UNIVERSITAS STUDIORUM POLONA VILNENSIS.

Żona Krystyna Radczenko z zawodu jest lekarzem dziecięcym. Córka Anna Radczenko ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej i pracuje jako wykładowca w Kolegium Wileńskim.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: