Archiwum > Byli członkowie SNPL >

KRYSTYNA SYRNICKA

foto Filolog, historyk, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych.

Urodziła się 16 X 1862 r. w Wilnie. W roku 1986 ukończyła filologię polską oraz historię w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). W latach 1988-1990 pracowała w Szkole Średniej nr 26 (obecnie im. J.I.Kraszewskiego). W roku 1990 podjęła pracę w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. W 2000 r. na Uniwersytecie Wrocławskim obroniła pracę doktorską pt. Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie. Tradycja i współczesność (promotor – prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski) uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Opublikowała szereg prac naukowych, m. in. Z problematyki językowej polskich inskrypcji nagrobnych na Litwie [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos 97, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1997, s. 375-387; Polsko-litewskie konwergencje komparatystyczne we współczesnej epigrafice polskiej na Litwie [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Materiały II Krajowej Konferencji Tanatos 98, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1998, s. 223-245; Koncepcja „śmierci opłakiwanej” w świetle wileńskiej epigrafiki XIX wieku, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Materiały III Krajowej Konferencji Tanatos 99, pod red. J.Kolbuszewskiego, Wrocław 1999, s.359-366; Najstarsza wileńska epigrafika nagrobna w języku polskim, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Materiały IV Krajowej Konferencji Tanatos 2000, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2000, s.293-302. Jest autorką monografii Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie, Lublin 2001.

Mąż Leonard, synowie Paweł i Krzysztof.

Miejsce zamieszkania: Darželio 3-20, 2041 Vilnius, Lietuva.
E-mail: kristinas@onet.eu

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: