O SNPL > Lista członków SNPL >

LILIANA NARKOWICZ

foto Dr nauk humanistycznych z zakresu historii, dziennikarka, publicystka, pisarka, historyk

Urodzona w 1961 roku. Absolwentka (1979) polskiej Szkoły Średniej nr 11 w Wilnie (obecnie Gimnazjum im. A. Mickiewicza) oraz Wydziału Polonistyki (1984) przy Katedrze Języków Obcych w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym (obecnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny). Dodatkowo uczęszczała na wykłady z germanistyki oraz literatury i kultury słowiańskiej.

Lata 1999/2000 spędziła z rodziną w Lozannie w związku ze stażem naukowym męża, gdzie została członkiem Szwajcarskiego Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki w Solurze. W latach 1999-2002 była stypendystką Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Kalembki obroniła w dniu 04.VII.2003 na Katedrze Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracę doktorską pt. Jan Konrad Obst – publicysta, wydawca, historyk (1876-1954), wyróżnioną medalem okazyjnym Wydziału Historycznego za pionierski temat.

Od 1998 bierze udział w sympozjach naukowych, konferencjach i odczytach (Litwa, Polska, Szwajcaria). Była m.in. uczestniczką kieleckich seminariów naukowych pt. „Dwór polski”. Od 2001 współpracuje z krakowską redakcją Polskiego Słownika Biograficznego w charakterze autorki i recenzentki biogramów wileńskich. Jako konsultant naukowy brała udział w realizacji filmów dokumentalnych o dziejach Wileńszczyzny.

Jest autorką 14 edycji książkowych. Opublikowała na Litwie i poza jej granicami ponad 500 artykułów (włączając drobne) oraz kilkanaście artykułów naukowych. Interesuje się epistolografią doby romantycznej, etnografią i tanatologią. Ostatnie badania naukowe Liliany Narkowicz dotyczą kultury Wilna lat międzywojennych, losów arystokracji (głównie hr. Tyszkiewiczów), dziejów ich pałaców i dworów oraz zakładanych w ich otoczeniu ogrodów.

Zamężna. Mąż Ryszard (ur. 1961) jest dr nauk fizycznych, zajmuje się spektroskopią mikrofalową oraz optyczną półprzewodników i struktur półprzewodnikowych. Synowie: Krzysztof (ur. 1985), inż. mgr informatyki i Karol (ur. 1996), uczeń A. Dürer Realschule w Dortmundzie.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: