O SNPL > Lista członków SNPL >

MEČISLAVAS MEILŪNAS

foto Matematyk, docent, doktor nauk matematycznych

Urodził się 20 lipca 1950 r. we wsi Burniance (Burnėnai) w rejonie malackim (Molėtai) na Litwie. W 1969 r. ukończył szkołę średnią w Janiszkach (Joniškis) w rejonie malackim. W latach 1969-1974 studiował na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Wileńskiego. Otrzymał kwalifikacje matematyka. Po ukończeniu studiów pracował w Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu Wileńskiego, w latach 1975-1978 studiował w aspiranturze Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. W latach 1979-1995 pracował nadal w Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu Wileńskiego. W roku 1995 obronił pracę doktorską na temat metod numerycznych i modelowania w medycynie. Od roku 1996 pracuje na stanowisku wykładowcy (docenta) na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina, od roku 2009 – również w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

Jest członkiem kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Mathematical Modelling and Analysis.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: