Archiwum > Byli członkowie SNPL >

MIECZYSŁAW PLENKOWSKI

foto Matematyk, inżynier, docent, doktor nauk technicznych.

Urodził się 3 stycznia 1934 roku w wsi Klentaki w rejonie Postawskim na Białorusi. W 1954 roku ukończył Łyntupską Szkołę Średnią. W latach 1954-1959 studiował na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Wileńskiego. Otrzymał kwalifikację matematyka i nauczyciela matematyki. Po ukończeniu studiów 3 lata pracował jako nauczyciel matematyki i zastępca dyrektora w Niemenczyńskiej Szkole Średniej. W 1962 roku zaczął pracować jako inżynier konstruktor w Wileńskiej Fabryce Maszyn Obliczeniowych. W latach 1963-1966 studiował na Politechnice Kowieńskiej, gdzie otrzymał dyplom radioinżyniera. Dyplom doktora nauk technicznych obronił w 1976 roku w Politechnice Kowieńskiej. Pracę naukową na temat maszyn obliczeniowych wykonał w Zakładzie Maszyn Obliczeniowych. W latach 1984-1991 pracował jako docent matematyki i informatyki. W latach 90. pracował w Polskim Uniwersytecie w Wilnie jako nauczyciel akademicki, wykonując obowiązki prorektora.

Sfera naukowych interesów: informatyka, konstrukcja, jakość i niezawodność maszyn rachunkowych.

Mieszka w Wilnie, syn Paweł, wnuk Maksym.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: