O SNPL > Lista członków SNPL >

ROMUALD SADKIEWICZ

foto Doktor nauk rolniczych, wykładowca.

Urodził się 6 grudnia 1974 roku w Wilnie. W 1993 roku z wyróżnieniem ukończył Wileńską Pomaturalną Szkołę Rolniczą w Białej Wace z dyplomem technika mechanika rolnictwa. W latach 1993–1999 studiował na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Gedymina na Wydziale Inżynierii Transportu uzyskując tytuł bakałarza w zakresie technologii transportu, następnie zaś tytuł magistra inżyniera inżynierii transportu.

W latach 1997–2000 pracował jako mechanik samochodowy w AB „Vilniaus Specialus Autotransportas”. W 2000 roku został zatrudniony jako wykładowca w Wileńskiej Pomaturalnej Szkole Rolniczej. Od 2001 roku jest kierownikiem komisji metodycznej infrastruktury technicznej.

W 2004 roku obronił rozprawę doktorską w Akademii Rolniczej w Lublinie pod tytułem „Wpływ czynników eksploatacyjnych na pracę pary kinematycznej rolniczego agregatu maszynowego”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – diagnostyka techniczna. Opublikował ponad 15 prac w czasopismach naukowych w Polsce i na Ukrainie.

Zainteresowania: motoryzacja, komputeryzacja i technologie informacyjne.

Miejsce zamieszkania: m. Vilnius LT-06317, ul. Ukmergės 295-64.
Tel.: 2702777
E-mail: romuald@b4net.lt

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: