Zaproszenie


Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy serdecznie zaprasza na uroczyste zebranie poświęcone 20-ej rocznicy założenia Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia (piątek) 2009 roku godz. 17.00; sala 305 Dom Kultury Polskiej.

Program uroczystego zebrania SNPL poświęconego 20-lecia SNPL


17.00-17.05 - Otwarcie spotkania, przywitanie gości - wiceprezes SNPL dr Wojciech Stankiewicz;
17.05-17.20 - Prezentacja książki dr hab. Henryki Ilgiewicz „Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie 1907-1939 i jego poprzednicy”;
17.20-17.35 - Przemówienie pierwszego prezesa SNPL prof. dr hab. Romualda Brazisa;
17.35-17.45 - Wystąpienie obecnego prezesa SNPL dr hab. Jarosława Wołkonowskiego, prof. UwB;
17.45-17.55 - Wystąpienie przedstawiciela studentów Filii UwB w Wilnie;
17.55-18.05 - Wystąpienie gości i członków SNPL;


Działalność wydawnicza SNPL


18.05-18.10 - Prezentacja VI Rocznika SNPL;
18.10-18.25 - Prezentacja książki dr Jarosława Poteraja „Pension system in 27 EU Countries”;
18.25-18.30 - Prezentacja książki „Stosunki polsko-litewskie na przełomie wieków”;


Informacje SNPL


18.30-18.45 - Informacja o konferencji naukowej „Europejska wspólna przestrzeń edukacyjna” – 25 kwietnia 2009 roku organizowana przez SNPL i Filię UwB w Wilnie oraz informacja o Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki;
18.45-18.55 - Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności finansowej SNPL za rok 2008;
19.00-20.30 - Uroczysty bankiet – sala 005.


14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: