Fotogaleria

6.01.2018
Świąteczne spotkanie członków SNPL

6-8.04.2017
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj, dzisiaj, jutr
o
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) zorganizowanej 6–8 kwietnia 2017 r. przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

6.01.2017
Świąteczne spotkanie członków SNPL w DKP

6.01.2016
Świąteczne spotkanie członków SNPL

27.10.2015
Międzynarodowa konferencja naukowa Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie (Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe), która odbyła się 27 listopada 2015 r. w Wilnie w hotelu „Artis Centrum Hotel“ (ul. Totorių 23).

2.11.2014
Zapalanie zniczy na grobach Profesorów Uniwersytetu Wileńskiego i USB na cmentarzu Rossy

24.04.2014
Uroczyste posiedzenia z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy oraz pierwsze zebranie walne

9-11.04.2014
Międzynarodowa konferencja naukowa „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej i Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

27.09.2012 - Międzynarodowa konferencja naukowa SNPL

24.04.2010 - Konferencja SNPL i Filii UwB w Wilnie

03.04.2009 - 20-lecie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

05.10.2008 - Inauguracja Filii UwB w Wilnie 2008

05.04.2008 - Spotkanie marszałków Polski i Litwy

15.12.2007 - Konferencja SNPL


14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: