Archiwum >

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za kadencję 2005-2007

I. Skład osobowy SNPL:
1. W ciągu 2005-2007 d SNPL przyjęto 11osób, na początku 2008 r. SNPL liczył 62 osoby.
2. Skład Zarządu SNPL (9 osób): bez zmian.

II. Działalność wydawnicza i informacyjna:
1. W latach 2005-2007 pod auspicjami SNPL wydano Roczniki SNPL za rok 2005 tom 4 i tom 5 za rok 2006.
2. W ramach projektu sfinansowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie została uruchomione dwie strony internetowe SNPL: http://www.republika.pl/snpl oraz http://www.snpl.lt

III. Działalność naukowa:
1. SNPL zorganizował międzynarodowe konferencje naukowe:
- „Polska mniejszość na Litwie: pierwsze doświadczenia w Unii Europejskiej”, która odbyła się w Wilnie 19 listopada 2005 r.
- „Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Litwy”, która odbyła się 2 grudnia 2006 r.
- „Skutki przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej dla mniejszości polskiej: próba podsumowania”, która odbyła się 15 grudnia 2007 r.
2. W dniach 8-10 listopada 2006 roku SNPL wspólnie z Instytutem Polskim oraz Wydziałem Historii Uniwersytetu Wileńskiego zorganizował konferencję naukową nt: „Stosunki polsko-litewskie na przełomie wieków. Pamięć historyczna”.
3. Za okres 2005-2007 dr hab. Henryka Ilgiewicz i dr hab. Jarosław Wołkonowski uzyskały stopień doktora habilitowanego zaś trzech członków SNPL (dr Irena Mikłaszewicz, dr Alina Grynia, dr Eugeniusz Wasilewski) kontynuuje pracę nad monografiami habilitacyjnymi.
4. SNPL wspólnie z Centrum Doskonalenia Wileńskiego Uniwersytetu organizował każdego roku seminarium dydaktyczne dla pracowników laboratoriów chemicznych, które odbyło się na początku maja w Połądze. Materiały seminarium ukazały się drukiem.
5. SNPL wspólnie z Centrum Doskonalenia Wileńskiego Uniwersytetu zorganizował pięć szkoleń dla pracowników laboratoriów chemicznych, które odbyły się w latach 2005-2007.

V. Inna działalność:
1. 19 czerwca 2007 roku Rząd Litwy przyjął uchwałę Nr 633, w której wyraził zgodę na powołanie filii UwB w Wilnie, 9 sierpnia 2007 roku Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej wydało pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunkach Ekonomia i Informatyka.
2. Odbyło się 26 posiedzeń Zarządu SNPL.
3. Prezes, wiceprezes i członkowie Zarządu SNPL brali udział w spotkaniach z Premierem RP, Marszałkiem Sejmu RP, posłami Sejmu oraz senatorami Senatu RP.
4. SNPL składał wieńce i kwiaty na Rossie z okazji polskich świąt narodowych: 3 Maja, 7 lipca, 15 sierpnia i 11 Listopada.

VI. Stan majątkowy i finansowy:
- SNPL dysponowało 887 udziałami w USPV. 15 kwietnia 2008 roku udziałowcy USPV, w tej liczbie i SNPL, podjęli decyzję o przekazaniu Uniwersytetowi w Białymstoku, na użytek jego Filii w Wilnie, prawa własności na zgromadzone nieruchomości i sprzęt USPV. Proces przekazania tego majątku jest w toku – 23 kwietnia Senat UwB przyjął informację na ten temat. W najbliższych tygodniach ma przybyć do Wilna zespół prawników z UwB w celu przygotowania stosownej umowy na ten temat.


Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: