O SNPL > Lista członków SNPL >

BARBARA DWILEWICZ

foto Językoznawca, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych.

Urodziła się 3 I 1958 roku we wsi Janinowo rej. wileńskiego. Ukończyła Szkołę Średnią w Bujwidzach w roku 1975. W tymże roku rozpoczęła studia polonistyczne w Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Wilnie. W latach 1977-1981 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Katedrze Filologii Polskiej Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Równocześnie od roku 1994 pracuje jako lektor języka polskiego w Katedrze Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. W roku 1996 na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Język mieszkańców wsi Bujwidze rejonu wileńskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (promotor - prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa). Wydała monografię pt. Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie (Warszawa 1997), opublikowała szereg artykułów z zakresu polszczyzny litewskiej, m.in. Wybrane zagadnienia leksyki Wileńszczyzny na podstawie wsi Bujwidze, [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, t.2 Językoznawstwo i translatoryka, Olsztyn 1995, s.73-79; Polszczyzna inteligencji wileńskiej wobec gwar północnokresowych [w:] Acta Baltico-Slavica, t. XXIV, Warszawa 1999, s. 143-150; O przezwiskach nauczycieli na Wileńszczyźnie [w:] Studia Slawistyczne 2, Białystok 2000, s. 73-76; Język polski na Litwie a wpływy litewskie, Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, Językoznawstwo, t III, Białystok 2000, s. 219-225; Jest współautorką (z Ludmiłą Siekacką) dwu podręczników dla szkół polskich na Litwie: W krainie słów. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy VI, Kaunas 1996; Szata myśli naszych. Podręcznik języka polskiego dla klas XI-XII, Kaunas 1999.

Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Lista publikacji

Interesuje się polityką, medycyną ludową, literaturą marynistyczną, lubi podróżować.

E-mail: barbarad@centras.lt

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: