O SNPL > Lista członków SNPL >

BRIGITA ŽUROMSKAITĖ

Urodziła się 22 listopada 1978 r. w Wilnie. W 1996 r. ukończyła Szkołę Średnią „Minties” w Wilnie. W 2001 roku na Uniwersytecie Wrocławskim obroniła pracę magisterską pod tytułem „Uroczystości rodzinne Ogińskich”. W 2006 roku na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii mentalności na podstawie rozprawy „Śmierć w rodzinie magnackiej Wielkiego Księstwa Litewskiego (od II połowy XVI do I połowy XVIII wieku) na przykładzie rodziny Sapiehów”. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Michała Romera, na Wydziale Zarządzania Publicznego.

Zainteresowania naukowe dotyczą historii podróżnictwa, turystyki kulturowej, motywacji turystycznej, także problematyki śmierci oraz tanaturystyki. Opublikowała wiele prac naukowych dotyczących problematyki śmierci, turystyki historycznej oraz kulinarnej. Jest członkiem Narodowej Asocjacji Pilotów Grup Turystycznych (jest pilotem - specjalizacja Dolny Śląski). Zainteresowania: wędrówki górskie, podróże.

foto

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: