O SNPL > Lista członków SNPL >

dr ELŻBIETA KUZBORSKA

foto

Doktor nauk prawnych, członek Zarządu SNPL, członek Związku Prawników Polaków na Litwie, autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony praw człowieka, głównie ochrony praw mniejszości narodowych, w tym monografii poświęconej ochronie prawnej mniejszości narodowych na Litwie. Jej prace są publikowane w języku polskim, litewskim, angielskim, rosyjskim i włoskim. Stażystka Senior Minorities Fellow 2014 w Urzędzie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie. W latach 2011-2015 wykładowczyni Wydziału Informatyczno-Ekonomiczny, Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, wykładane przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, ochrona własności intelektualnej.

Najważniejsze publikacje:

 1. E. Kuzborska, „European Practices in Multilingual Legal Education“, Cluj-Napoka, Romania, 2017.
 2. E. Kuzborska, F. de Varennes, „Lingua, diritti e opportunità: il ruolo della lingua nell’inclusione e nell’esclusione delle popolazioni indigene“, Misión Jurídica - Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá (Colombia), 2016.
 3. E. Kuzborska, F. de Varennes, “Language, Rights and Opportunities: The Role of Language in the Inclusion and Exclusion of Indigenous Peoples”, International Journal on Minorities and Group Rights, Raoul Wallenberg Institute and Brill Academic, Leiden, Netherlands, 2016.
 4. E. Kuzborska, “Права национальных меньшинств в современной Европе - вызовы и перспективы”, [w:] B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak [red.], Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 5. E. Kuzborska, F. de Varennes, “International Law and Language Minority Education“, [in:] T. McCarty, S. May [eds.], Language Policy and Political Issues in Education, Encyclopedia of Language Minority Education, 3rd Edition of Vol. 1, Springer International Publishing AG, 2016.
 6. E. Kuzborska [ed.], "Integration and Exclusion: linguistic rights of national minorities in Europe", ArtPrint, Vilnius, 2015.
 7. E. Kuzborska, “The Protection of Lithuania’s Polish Minority: Bone of Contention in Bilateral Polish-Lithuanian Relations“, European Yearbook of Minority Issues, ECMI, 2015;
 8. E. Kuzborska, F. de Varennes, “Human Rights and a Person‘s Name: Legal Trends and Challenges“, The International Journal on Minorities and Group Rights, 2015.
 9. E. Kuzborska, “Prawa mniejszości polskiej na Litwie w świetle europejskich standardów ich ochrony", Modele ochrony prawa człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.
 10. E. Kuzborska, Ł. Wardyn “Ochrona mniejszości polskiej na Litwie oraz mniejszości litewskiej w Polsce w świetle realizacji Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz innych zobowiązań międzynarodowych", Przegląd Sejmowy, Warszawa 2015.
 11. E. Kuzborska, “Reforma oświaty mniejszości narodowych na Litwie w 2011 r. w świetle miedzynarodowych standardów ochrony“, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2014, Tom 13/14, Wilno 2014.
 12. E. Kuzborska, “Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie: wczoraj, dziś, jutro”, materiały pokonferencyjne, XVII International Conference on the Science and Quality of Life, and Symposium Vilnius region: past, present, future, Vilnius, June 29 – July 2, 2013, Vilnius, 2014.
 13. E. Kuzborska, “Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości polskiej”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Gdańsk, 2014.
 14. E. Kuzborska, Legal situation of national minorities in Lithuania in the Context of International and Supranational Protection Standards, ArtPrint, Vilnius, 2013.
 15. E. Kuzborska, „LR Konstitucijos vertimas į lenkų kalbą“, Lietuvos Respublikos Konstitucija, vertimai į 13 užsienio kalbų, J. Žilys, [ed.], Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2013.
 16. E. Kuzborska, “Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie”, Państwo i Prawo, lipiec 2012.
 17. E. Kuzborska, Teisinė tautinių mažumų padėtis Lietuvoje, ArtPrint, Vilnius, 2012;
 18. E. Kuzborska, Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie w kontekście międzynarodowych i ponadnarodowych standardów ich ochrony, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2012.
 19. E. Kuzborska, Ł. Wardyn, “Prawo przedstawicieli mniejszości narodowych do imienia i nazwiska na Litwie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, Materiał pokonferencyjne IV Programu Interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych, Rytro 2010, Polityczne Wyzwania Współczesnych Państw, W. Gizicki, [ed.], Toruń 2011.
 20. E. Kuzborska, “Dylematy konstytucyjnej ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie”, Radca Prawny, Nr 2, marzec/kwiecień 2011.
 21. E. Kuzborska, Ł. Wardyn, “Polish Minority protection in Lithuania and Lithuanian Minority protection in Poland: The implementation of the Framework Convention of the Protection of National Minorities and other relevant international conventions”,  Regionalization and Minority Policies in Central Europe Case Studies from Poland, Slovakia, Hungary and Romania, Foster Europe – International Studies Series Volume 1, Stefan August, [ed.], Lutgenau, 2011.
 22. E. Kuzborska, Ochrona prawna mniejszości narodowych na Litwie, ArtPrint, Vilnius, 2011.
 23. E. Kuzborska (co-author), Polacy, Europejczycy, Obywatele, [eds.] M. Biernat, J. Lipszyc, Ł. Wardyn [eds.], podręcznik WOS, Fundacja Nowoczesna Polska, 2011, (drugie wydanie 2013);
 24. E. Kuzborska, Ł. Wardyn, “The concept of dual citizenship in Lithuania. A Study in Equality”, The Critique of Law. Independent Legal Studies, Vol. III Equality, W. Hoff, ed., Collegium Iuridicum Kozminski University, 2010.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: