O SNPL > Lista członków SNPL >

IRENA FEDOROWICZ

foto Dr nauk humanistycznych, historyk literatury polskiej

Urodziła się w 1967 r. w Ejszyszkach. Ukończyła Ejszyską Szkołę Średnią nr 1, później podjęła studia polonistyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym (obecnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny). W ramach wymiany międzyuczelnianej w 1989 r. wyjechała na studia do Wrocławia. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła w 1993 r., uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Od 1994 r. jest pracownikiem Centrum Polonistycznego ( do 2008 r. – Katedra Filologii Polskiej) Uniwersytetu Wileńskiego. W 2002 r. w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie obroniła rozprawę pt. Czesław Jankowski w życiu literacko-kulturalnym Wilna (1905-1929). Na podstawie tej rozprawy powstała monografia, wydana w Krakowie, którą rektor Uniwersytetu Wileńskiego w 2005 r. uhonorował nagrodą.

Zainteresowania naukowe Ireny Fedorowicz dotyczą historii literatury polskiej XIX i początku XX wieku, życia kulturalnego Wilna (XIX-XX w.), związków literackich polsko-litewskich oraz nauczania języka polskiego jako obcego.
Publikacje na 5 lat

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: