O SNPL > Lista członków SNPL >

LEON ADOLF SOKOŁOWSKI

foto Inżynier, chemik, ekspert w zakresie badań dokumentów, doktor nauk przyrodniczych.

Urodził się 17 lipca 1934 roku na Litwie we wsi Borsuniszki (Barsűniškės) byłej gminy Małe Łopie powiatu kowieńskiego (obecnie rej. kowieński), w rodzinie właściciela majątku. W 1954 roku ukończył Bobtowską (Babtų) Szkołę Średnią w języku litewskim w rej. kowieńskim. W latach 1954-1957 pełnił terminową służbę wojskową w wojsku sowieckim w Wołgogradzie. Następnie w latach 1958-1963 studiował technologię chemiczną na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu studiów rok pracował jako inżynier-chemik w Specjalnym Biurze Konstruktorskim przy Wileńskiej Fabryce Maszyn Rachunkowych (Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykla), następnie w latach 1965-1971 pracował w Katedrze Chemii Fizycznej Uniwersytetu Wileńskiego, a w latach 1971-1992 w Centrum Ekspertyzy Sądowej (były Instytut Ekspertyzy Sądowej) jako starszy pracownik naukowy, a od 1978 roku, do wyjścia na emeryturę w 1992 roku, jako kierownik Działu Badań Dokumentów.

Pod kierownictwem docenta J. Januđevičienė i profesora V. Kaikarisa napisał pracę doktorską na temat „Badania procesów katodowych w roztworach sól miedzi i srebra” (lit. Katodinių procesų tyrimas vario ir sidabro druskų tirpaluose), którą obronił w 1972 roku, uzyskując stopień naukowy doktora nauk chemicznych (obecnie doktor nauk przyrodniczych, 1993 rok). Jest autorem szeregu artykułów z dziedziny elektrochemii, kryminalistycznych badań metali oraz dokumentów.

Od 1989 roku jest w Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy. Od 1995 roku był członkiem, a w latach 1997-2004 przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Żona Irena jest ekonomistką, córka Halina – matematykiem, a wnuczka Agneta – uczy się w 7 klasie szkoły średniej.

Miejsce zamieszkania: Žirmūnų 52/6, 09226 Vilnius, Lietuva.
Tel.: 279 70 56

 

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: