O SNPL > Lista członków SNPL >

ŁUKASZ WARDYN

fotoDr nauk prawnych

Łukasz Wardyn obronił doktorat na Uniwersytecie w Hamburg w 2009 r. i opublikował książkę p.t. "Regionale Staatlichkeit und Dezentralisation in Polen und Deutschland. Eine Darstellung am Beispielder Gemeinschafts-initiative INTERREG III" (Regionalność państwowa i decentralizacji w na przykładzie Polski i Niemiec. Analiza na przykładzie Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III). Obecnie pracuje jako prawnik w Komisji Unii Europejskiej.

Wykładał prawo międzynarodowe i europejskie w Akademii Leona Koźmińskiego. W roku 2009 był w Harvard University jako post-doctoral fellow. Jest ekspertem prawa międzynarodowego zajmującym się problematyką praw człowieka oraz mniejszości narodowych. Współpracuje jako ekspert m.in. z Europejską Fundacją Praw Człowieka.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: