O SNPL > Lista członków SNPL >

MIROSŁAW SZEJBAK

foto Doktor nauk matematycznych.

Syn Stanisława i Stanisławy z Baturewiczów, ur. 18 XII 1963 r. w Wilnie; matematyk, doktor nauk matematycznych.

Ukończył Szkołę Średnią nr 29 (obecnie Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego) w Wilnie z najwyższym wyróżnieniem – złotym medalem; w 1981 r. wstąpił na Wydział Matematyki Uniwersytetu Wileńskiego. W 1986 r. ukończył studia matematyczne z wyróżnieniem. W latach 1986-1991 wykładał metody numeryczne na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wileńskiego. W 1988 r. został skierowany na studia doktoranckie na Uniwersytecie Wileńskim. W 1990 r. przebywał na stażu naukowym w Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha w Warszawie. W 1993 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Feliksasa Ivanauskasa obronił pracę doktorską na temat "Rozwiązywanie pewnego układu nieliniowych niestacjonarnych równań różniczkowych typu Schrödingera". W latach 1992-1996 kierownik ds. produkcji w wydawnictwie “TEV”, w latach 1996-2008 dyrektor ds. produkcji, a od 2008 roku dyrektor ds. rozwoju w firmie informatyczno-wydawniczej “VTEX”. Od 2007 adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Od 1978 roku związany z Polskim Teatrem w Wilnie, gdzie stworzył ponad 30 ról. Od 2005 r. jest jego prezesem. Wielokrotny laureat ogólnolitewskich i polonijnych konkursów recytatorskich.

W 2005 roku został odznaczony przez Ministra Kultury RP honorową odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

W 2010 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.

W 2012 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Żona Łucja (ur. 1963), syn Krzysztof (ur. 1997), córka Gabriela (ur. 1998).

E-mail: sheibakm@gmail.com

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: