O SNPL > Lista członków SNPL >

VESLAVA (WIESŁAWA) OSIŃSKA

foto Fizyk, informatyk, informatolog, dr nauk humanistycznych w zakresie informacji naukowej i bibliologii

Urodziła się 9 grudnia 1968 roku w Wilnie. Absolwentka Szkoły Średniej nr 30 w Wilnie (obecnie Gimnazjum im. E. Plater). W roku 1990 ukończyła Wydział Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, otrzymując dyplom magistra fizyki ze specjalnością „Elektronika kwantowa”. Praca magisterska nosiła tytuł „Parametryczna generacja światła w kryształach nieliniowych”. W tymże roku rozpoczęła 3-letni staż naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Optyki Kwantowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, prowadząc badania nad podwójnym rezonansem optyczno-magnetycznym (ODMR). W latach 1994-1998 pracowała poza uczelnią w zawodach: informatyk, informatyk-elektronik, programista. Nabyła doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (firma VIGO), wykonując zlecenia informatyczno- programistyczne.

Od 1998 została zatrudniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w charakterze wykładowcy, a od 2010 – adiunkta. Doskonaliła swój warsztat dydaktyczny, uczestnicząc w projektowaniu i prowadzeniu zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej, mieszczącym się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. W 2007 roku zdobyła uprawnienia egzaminatora ECDL (European Computer Driver Licencse), czyli Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przebywając z rodziną w USA w latach 2001-2002, zdobyła certyfikaty California Citrus College w dziedzinach „Web Applications Development”, „Visual Studio” i „Digital Media Production”.

W 2009 obroniła pracę doktorską „Nieliniowe metody mapowania drzew klasyfikacyjnych“ na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Jej tematyka badawcza dotyczy wizualizacji informacji, wizualizacji dziedzin wiedzy, naukometrii, a w szczególności nowoczesnych metod mapowania nauki. Aktualnie jej badania koncentrują się na analizie rozwoju nauki polskiej.

Wykłada następujące przedmioty: technologia informatyczna, narzędzia baz danych, multimedia, wizualizacja informacji, architektura informacji oraz analiza danych eksperymentalnych. Jest autorem dwóch podręczników akademickich i ponad 30 publikacji w językach polskim i angielskim.

W ramach programów Tempus i LLP/Erasmus uczestniczyła w pracach badawczych na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym oraz wyjazdach z wykładami gościnnymi na uniwersytetach w Wilnie, Ankarze, Tampere, Lionie i Królewskiej Akademii Nauki i Sztuki w Amsterdamie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ISKO (International Society of Knowledge Organization), Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Pełni rolę ambasadora międzynarodowej wystawy o wizualziacji nauki Places & Spaces.


Zainteresowania pozanaukowe: malarstwo, grafika, sport, turystyka. Zamężna. Mąż Grzegorz dr nauk fizycznych – kognitywista. Dwie córki: Agnieszka, uczennica Gimnazjum Akademickiego w Toruniu i Zosia, uczenica SP 35 w Toruniu.

E-mail: wieo@umk.pl

WWW: www.umk.pl/~wieo

 

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: