Informacje partnerów >>

4.11.2014

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i
XXVI Kongres Techników Polskich

AGH i Dom Technika w Krakowie
13-15.06.2019

Zjazd techników w Krakowie

Organizatorzy: FSNT NOT, AGH w Krakowie, Politechnika Krakowska

Partnerzy : Politechnika Warszawska, AIP, RPIAP, EFPSNT

Temat : „Inżynier Przyszłości

Komitet Sterujący:

Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej

Włodzimierz Kurnik - Honorowy Przewodniczący SZIP

Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT

Andrzej Nowak – Prezes RPIAP

Janusz Ptak – Sekretarz Generalny EFPSNT (Wice-przewodniczacy Komitetu Wnioskowego)

Tadeusz Słomka – Rektor AGH

Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich UT

Sesje z udzialem czlonkow stowarzyszen EFPSNT:

13.06.19 – Sesja plenarna 2: Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości

·      Panelista : prof. dr Wojciech Stankiewicz (SNPL Litwa)

14.06.19 – Sesje naukowo-techniczne :

1.      Inżynier - propozycja młodych

·      Moderator : dr inż. Marian Zastawny (STP Wielka Brytania)

2.      Inżynier a środowisko

·      Moderator: Dipl. Ing. Wojciech Rogalski (VPI Austria)

·      Panelista : dr hab. inz. Jerzy Nizinski (SITPF Francja)

·      Panelista: Dipl. Ing. Jozef Buczak (VPI Austria)

3.      Inżynier a medycyna

4.      Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)

·      Panelista : mgr inż. Lucjan Sobkowiak (SITPF Francja)

·      Panelista : dr inz. Barbara Skolyszewska-Kühberger (VPI Austria)

5.      Inżynier w IT

·      Panelista : dr Mirosław Szejbak (SNPL Litwa)

·      dr inż. Marian Zastawny (STP Wielka Brytania)

6.      Inżynier a infrastruktura

·      Moderator : mgr inż. Andrzej Tombiński (VPI Austria)

·      Panelista : mgr inż. Piotr Świeboda (STP Wielka Brytania)

·      Panelista : Dipl. Ing. Andrzej Kajzer (ZFPITN Niemcy)

Doweidz się więcej na stronie konferencji

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: