Aktualności

13.11.2017

In memoriam

Mieczysław Meilūnas (20.07.1950–11.11.2017)

Foto Mieczysław Mielunas 11 listopada 2017 roku nagle zmarł członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy dr doc. Mečislavas Meilūnas (Mieczysław Mej-łun). Urodził się 20 lipca 1950 r. we wsi Burnianka w rejonie malackim na Litwie. Po ukończeniu szkoły średniej w Janiszkach w tymże rejonie w latach 1969–1974 studiował na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Wileńskiego. Otrzymał kwalifikacje matematyka.

Po ukończeniu studiów pracował w Centrum Obliczeniowym Uniwersyte-tu Wileńskiego, w latach 1975–1978 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa. Po powrocie do Wilna pracował na Uniwersytecie Wileńskim i Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina, a także w Filii Uniwersytetu w Białym-stoku w Wilnie. Obronił pracę doktorską na temat metod numerycz-nych i modelowania w medycynie, opublikował liczne prace z zakresu matematyki stosowanej. Był członkiem kolegium redakcyjnego mię-dzynarodowego czasopisma naukowego Mathematical Modelling and Analysis. Brał udział w różnych projektach naukowych. Był jednak przede wszystkim pedagogiem. Lubił pracować ze studentami, starał się rozbudzić u nich zamiłowanie do pracy naukowej, cieszył się ich sukcesami i martwił się z powodu niepowodzeń. Oprócz matematyki interesował się historią polityczną, literaturą piękną i dobrą muzyką. Mając silny głos (bas), śpiewał w męskim chó-rze Uniwersytetu Wileńskiego. Lubił także ojczystą przyrodę i cały wolny czas spędzał na jej łonie. Był głęboko przywiązany do wartości i tradycji chrześcijańskich, nie miał żadnych uprzedzeń narodowościo-wych czy religijnych i wypowiadał się za dobre stosunki ludzi różnych wyznań oraz kultur.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: