„Roczniki SNPL”

„Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” jest serią wydawnictw naukowych poświęconych życiu i problemom współczesnych Polaków na Litwie. W kolejnych wydaniach Rocznika są publikowane prace naukowe, dokumenty i materiały, recenzje oraz kronika życia naukowego. W dziale publikacji naukowych znajdują się prace z takich dziedzin, jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, dzieje kultury, prawo, historia sztuki, historia literatury, etnografia, demografia, socjologia, językoznawstwo.

Czasopismo „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy" (ISSN 1822-3915) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List.

W roku 2014 przyznano wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 31,06 pkt. W roku 2015 wskaźnik wzrósł do 44,20 pkt. W roku 2017 przyznano 62,77 pkt, zaś w roku 2018 65,37 pkt.Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List.

W miarę potrzeb i możliwości zamieszczamy w „Roczniku" materiały źródłowe i dokumenty, dotyczące różnorodnej tematyki i warte udostępnienia szerszemu gronu badaczy i Czytelników.

Wydawnictwo ma na celu zamieszczanie najnowszych prac naukowych, krytycznych recenzji i artykułów polemicznych. W dziale Kronika informujemy o ważniejszych wydarzeniach z życia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Szczegółowe wymagania publikacji są podane w dokumencie. Zalecamy korzystać ze wzorca: Wzorzec.docx. Objętość publikacji nie powinna przekraczać 40 tys. znaków.

31.12.2020

„Rocznik SNPL", Tom 20 (2020)

31.12.2019

„Rocznik SNPL", Tom 19 (2019)

31.12.2018

„Rocznik SNPL", Tom 18 (2018)

31.12.2017

„Rocznik SNPL", Tom 17 (2017)

31.12.2016

„Rocznik SNPL", Tom 16 (2016)

06.01.2016

„Rocznik SNPL", Tom 15 (2015)

12.12.2014

„Rocznik SNPL", Tom 13-14 (2014)

10.12.2012

„Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy" (2011/2012).

 

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: