Współpraca >

Kompetencje SNPL

Tematyka interdyscyplinarna

Badania porównawcze dotyczące mniejszości narodowych w kontekście regionalnym.

Nauki społeczne

Socjologia
Prof. dr Bogusław Grużewski: badania socjologiczne, poziom/jakość życia, migracja, mniejszości narodowe (kwestie prawne, socjalne oraz ekonomiczne);

Prawo
Prof. dr Henryk Malewski - lista publikacji 2017-2021
dr hab. Elżbieta Kuzborska - lista publikacji

Nauki humanistyczne

Językoznawstwo
dr Mirosław Dawlewicz - lista publikacji
dr Barbara Dwilewicz - lista publikacji

Literaturoznawstwo
doc. dr Irena Fedorowicz - lista publikacji

Historia
Dr hab. Henryka Ilgiewicz - lista publikacji na lata 2017-2021
Dr Liliana Narkowicz - wybrane publikacje w biogramie

Nauki fizyczne

Fizyka, Inżynieria materiałowa i elektrotechnika
prof. dr Wojciech Stankiewicz - lista publikacji w ResearchGate

Fizyka, spektroskopia cząsteczek organicznych
dr Renata Karpicz - lista publikacji

Informologia, informatyka, fizyka
dr hab.Wiesława (Veslava) Osińska - lista publikacji

Interakcja człowiek-komputer (styk informatyki, psychologii i ergonomii)
Doc. dr Krystyna Łapin: metody projektowania użytecznych systemów informatycznych i serwisów internetowych, projektowanie doświadczeń użytkownika, projektowanie interfejsu użytkownika systemów decyzyjnych krytycznych dla bezpieczeństwa, doskonalenie jakości użytkowej systemów informatycznych. Lista publikacji

 

 

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: