Współpraca >

Kompetencje SNPL

Tematyka interdyscyplinarna

Badania porównawcze dotyczące mniejszości narodowych w kontekście regionalnym.

Nauki społeczne

Socjologia
Prof. Bogusław Grużewski: badania socjologiczne, poziom/jakość życia, migracja, mniejszości narodowe (kwestie prawne, socjalne oraz ekonomiczne);

Prawo
Prof. Henryk Malewski - lista publikacji 2013-2017

Nauki humanistyczne

Językoznawstwo
dr. Mirosław Dawlewicz - lista publikacji

Literaturoznawstwo
doc. dr Irena Fedorowicz - lista publikacji

Historia
Dr hab. Henryka Ilgiewicz - lista publikacji na lata 2013-2017

Nauki ścisłe

Interakcja człowiek-komputer
(styk informatyki, psychologii ir ergonomii)
Doc. dr Krystyna Łapin: metody projektowania użytecznych systemów informatycznych i serwisów internetowych, projektowanie doświadczeń użytkownika, projektowanie interfejsu użytkownika systemów decyzyjnych krytycznych dla bezpieczeństwa, doskonalenie jakości użytkowej systemów informatycznych.

Fizyka, spektroskopia cząsteczek organicznych
dr. Renata Karpicz - lista publikacji

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: