O SNPL > Lista członków SNPL >

VESLAVA (WIESŁAWA) OSIŃSKA

Foto WieslawyInformatolog, informatyk, fizyk, dr hab. profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, otrzymała dyplom magistra fizyki ze specjalnością „Elektronika kwantowa”. Doktorat (2009 r.) i habilitację (2017 r.) w obszarze informatologii/nauki społeczne obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji. Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojmowanej wizualizacji danych, informacji, wiedzy, jak również mapowania nauki (science mapping) i naukometrii wizualnej.

Kierowała grantami krajowymi, uczestniczyła i uczestniczy w grantach i projektach międzynarodowych: od 2022 r. – Bitscope: Brain Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences/CHIST-ERA. Wielokrotnie korzystała z programów Erasmus/Erasmus+
Wykłada przedmioty związane z wizualizacją danych, projektowaniem baz danych, programowaniem i projektowaniem grafiki. Jest (współ)autorką ponad 80 publikacji ( w tym indeksowanych w WoS/Scopus) i 6 monografii naukowych w językach polskim i angielskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, International Society of Knowledge Organization oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie.

Więcej na stronach: www.umk.pl/~wieo, www.wizualizacjainformacji.pl

Zainteresowania pozanaukowe: malarstwo olejne, rysunek, grafika, sport, turystyka.

Rodzina: mąż Grzegorz dr nauk fizycznych – kognitywista. Dwie dorosłe córki studentki: Agnieszka i Zosia.

Lista publikacji

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: