Współpraca >

Informacje partnerów

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT)

19.02.2019

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

XXIII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”
oraz
Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
27-30 czerwca 2019 roku, Wilno, Litwa

Konferencja wielodyscyplinarna jest powołana by łączyć świat humanistów ze światem matematyków, przyrodników i wynalazców, inaczej mówiąc, budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w wybranym szczególnym regionie.

Zarząd SNPL

27.2.2020

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-15 maja 2020 w Augustowie (Hotel Warszawa) Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna organizuje III Kongres Naukowy NWSP.

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny zapraszają do udziału.

Formularz zgłoszeniowy

18.2.2020

Ogłoszenie

Uprzejmie zapraszamy do udziału w 1. Wileńskim Seminarium Naukowym, nowej inicjatywie Filii UwB w Wilnie, poświęconym problematyce związków między prawem a informatyką (sztuczną inteligencją).

Zaproszenie - z opisem idei Wileńskich Seminariów Naukowych wraz z procedurą rejestracji udziału w WSN - znajdziecie Państwo na stronie: www.uwb.lt/piip2020

8.12.2019

Ukazał się 20. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

19.09.2019

Ukazał się 19. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

2.07.2019

Wspólnota Polska  organizuje

II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju,

które odbędzie się w Pułtusku w dniach 11-14 września 2019

pt. Nauka, innowacyjność, konkurencyjność, czyli jak być naukowcem na obczyźnie?

Więcej informacji na stronie Wspólnoty Polskiej 

http://wspolnotapolska.org.pl/forumnauki/

7.04.2019

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT NOT), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zapraszają do uczestnictwa w IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVI Kongresie Techników Polskich.

Program wydarzenia i dalsze informacje.

21.03.2019

Ukazał się 18. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury! Poprzednie numery są umieszczone w rubryce Współpraca/Informacje partnerów.

15.03.2019

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową pt.: Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku”.

Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniach 19-21 marca 2019 r. Zapraszamy do udziału.

8.03.2019

Polish National Agency for Academic Exchange is pleased to announce its first programme for incoming researchers: The Ulam Programme.

The Programme will help foreign researchers to develop their career by intensifying international mobility as well as will allow them to establish scientific cooperation with excellent host institutions in Poland. It gives an opportunity to recognized and promising scientists with at least the doctoral degree, to visit Poland in order to participate in their scientific activities, primarily research projects and didactics.

21.02.2019

Instytut Filozofii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji „Folozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień”, która się odbędzie w dniach 6-7.V.2019 r. na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin nadsyłania abstraktów: do końca lutego 2019.

Dalsze informacje w języku polskim i angielskim

21.03.2019

Ukazał się 18. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

31.01.2019

Polskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design) zapraszają młodych polskich artystów miszkających poza granicami kraju, którzy działają na polu mody, fotografii, projektowania wnętrz, choreografii oraz aktorstwa do uczestnictwa w konkursie POLISH TALENT SUPPORT.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2019 r.

31.01.2019

Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki zaprasza na konferencję „Ukraina w warunkach transformacji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego", która odbędzie się we Lwowie  15-16 Maja 2019 roku.

Termin zgłoszeń: 20 kwietnia. Dalsze informacje w językach polskim i angielskim.

25.01.2019

Szanowni Państwo, 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki na temat: Biografia pedagogiczna a jej zastosowanie w edukacji, która odbędzie się w Lublinie w dniach 11–12 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa

23.12.2018

List z życzeniami świątecznymi od Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (EFSNT NOT), Pani Ewy Mankiewicz-Cudny.

23.12.2018

Ukazał się 17. numer wydania czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

11.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się 14. numer Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info.

W numerze są między innymi informacje o 100-leciu technicznego stowarzyszenia polonijnego we Francji, w którym uczestniczył przedstawiciel SNPL, informacja naszych partnerów Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków na Litwie (STIP) oraz wiadomości o działalności SNPL.

Życzymy ciekawej lektury!

11.12.2017

Informacja prof. dr. Henryka Malewskiego o V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie w Krakowie

28.06.2017

Informacja z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nt. konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs będzie ogłoszony jesienią tego roku.

20.11.2016

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Podajemy Komunikat prasowy o decyzjach Walnego Zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które się odbyło w Wiedniu w dniu 14.10.2016 r.

Zarząd SNPL

8.7.2016

Szanowni Państwo,

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Obrady plenarne rozpoczął cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, pt.  „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Czytaj całość >>

7.2.2016

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji Oblicza konkurencyjności nowych krajów czonkowskich w warunkach globalizacji i integracji 2016, która tradycyjnie odbędzie się 12-14 maja 2016 r. w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej. Dorobek konferencji zostanie zrecenzowany i opublikowany w formie książkowej do końca 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie konferencji.

25.11.2015

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Janusza Ptaka o współpracy polonijnych inzynierów w Europie na XII zebraniu walnym, które się odbyło 17-18 października 2015 roku w Londynie.

Wydania Flash Info:

Flash Info Nr 19 (19 września 2019 r.)

Flash Info Nr 18

Flash Info Nr 17

Flash Info Nr 16

Flash Info Nr 15

Flash Info Nr 14

Flash Info Nr 13

Flash Info Nr 12

Flash Info Nr 11

Flash Info Nr 10

Flash Info Nr 9

Flash Info Nr 8

Flash Info Nr 7

Flash Info Nr 6

Flash Info Nr 5

Flash Info Nr 4

Flash Info Nr 3

Flash Info Nr 2

Flash Info Nr 1

 

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki:

index_20140912