O SNPL > Lista członków SNPL >

Mirosław Dawlewicz

Nauczyciel akademicki, językoznawca, doktor nauk humanistycznych

Zdjęcie Mirosłąwa Dawlewicza Urodził się 26 marca 1967 r. w Wilnie. Ukończył wileńską Szkołę Średnią nr 19 (obecnie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli), później podjął studia polonistyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. W ramach wymiany międzyuczelnianej w 1989 r. wyjechał na stypendium do Wrocławia. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1993 r., uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1993-1995 odbył dwuletnie studia historyczne w Podyplomowym Studium Historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1995 r. jest pracownikiem Centrum Polonistycznego (do 2007 r. – Katedra Filologii Polskiej) Uniwersytetu Wileńskiego.

W 1999 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.  Jest współzałożycielem powstałego w 1997 r. Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.  W latach 2007-2012 oraz 2016-2018 pełnił obowiązki kierownika Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Autor monografii Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych), Warszawa 2000, kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach i książkach zbiorowych, skryptów z gramatyki języka polskiego dla studentów.

Prowadzi przedmioty językoznawcze: gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, kultura języka polskiego, metodyka nauczania języka polskiego, konwersatoria językoznawcze.

Tematyka badawcza dotyczy kultury języka polskiego, leksykologii i leksykografii, socjolingwistyki, w szczególności zróżnicowania socjalnego i terytorialnego polszczyzny północnokresowej

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: