Kronika SNPL >> Imprezy >>

Uroczyste posiedzenie z okazji 25-lecia SNPL

24.04.2013

Migawki z uroczystego posiedzenia z okazji 25-lecia SNPL

Protokół 25-lecia SNPL, plik pdfProtokół uroczystego posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

W dn. 24 kwietnia 2014 r. o godz. 18 w Domu Kultury Polskiej, w sali 005 odbędzie się roczne zebranie walne Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Pragniemy zaznaczyć, że w roku 2014 nasze Stowarzyszenie obchodzi swoje 25-lecie.

W programie:

  1. Część uroczysta poświęcona 25-leciu istnienia SNPL;
  2. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności w ubiegłym okresie;
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  4. Dyskusja;
  5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
  6. Przyjęcie nowego Statutu SNPL;
  7. Wybory Prezesa SNPL;
  8. Wybory członków Zarządu SNPL;
  9. Omówienie planów działalności na okres 2014/2015.
  10. Sprawy zgłaszane.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: