Archiwum >> Rozmaitości >>

Międzynarodowa konferencja naukowa w Kownie

2.10.2014

W dniu 19 września 2014 r. w drugim co do wielkości litewskim mieście odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dynamika stosunków polsko-litewskich”, organizowana przez kowieński Uniwersytet Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). Uczelnia powstała w 1922 r. w ówczesnej stolicy Litwy. W 1930 r. w pięćsetną rocznicę śmierci Witolda Wielkiego nadano jego imię uniwersytetowi kowieńskiemu. W 1950 r. uniwersytet został zamknięty, działalność naukowa uczelni była kontynuowana na emigracji.  W 1989 r. staraniem naukowców litewskich – również emigracyjnych – Uniwersytet Witolda Wielkiego został odrodzony. Uczelnia współpracuje z ponad 120 uniwersytetami w 40 państwach świata, w tym również z Uniwersytetem Wrocławskim (Politologia).

W konferencji wzięli udział pracownicy i doktoranci UWr.: dr hab. Maciej Marszał prof. UWr, dr hab. Artur Ławniczak, mgr Tadeusz Juchniewicz z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz doktoranci – członkowie działającego na Uniwersytecie Wrocławskim Doktoranckiego Koła Naukowego „Labas”.

Mgr Magdalena Kozak (Katedra Europeistyki, WNS) omówiła bilans i perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Litwy, mgr Wojciech Sitarz (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) swoje wystąpienie poświęcił polsko-litewskiej współpracy energetycznej, zaś mgr Paweł Sobik (Instytut Studiów Międzynarodowych) podjął temat kwestii stosunków dwustronnych w dorocznych wystąpieniach ministrów spraw zagranicznych przed Sejmem RP. Z naszego Uniwersytetu pierwszym prelegentem , który zabrał głos był prof. Maciej Marszał. W referacie zatytułowanym Jerzy Giedroyc : O Litwie i Litwinach przedstawił litewskim i polskim słuchaczom postać „Księcia z Maison Lafitte”. Podkreślając znaczenie tego myśliciela dla politycznej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej M. Marszał podkreślił, że koncepcje organizatora niezwykle znaczącego przed wojną środowiska pisma „Bunt Młodych” wciąż mają znaczenie, ponieważ kształtują sposób myślenia sporej części krajowych elit politycznych. Parafrazując stwierdzenie eponima prelekcji można stwierdzić, że Polską rządzą nie tylko trumny Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego lecz również Jerzego Giedroycia.

Ze strony litewskiej warto wspomnieć o wykładzie prof. Algisa Kaledy z Uniwersytetu Wileńskiego poświęconym recepcji polskiej literatury w dawnej i współczesnej Litwie. Znany litewski literaturoznawca szczególnie akcentował permanentną, również dzisiaj, obecność polskiej twórczości literackiej w księgarniach nad Niemnem i Wilią, co przekłada się na fakt ciągłego  istnienia sporego grona odbiorców polskiej literatury pięknej wśród Litwinów. Poniekąd potwierdzeniem tej konstatacji było otwarcie przez dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie – dr Małgorzatę Kasner wystawy pt. „Czesław Miłosz. Stulecie urodzin : stosunki między Litwą i Polską” ( Cz. Miłosz został doktorem honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie w 18.09.1991 r.).

Istotną częścią konferencji była także dyskusja pt. „Litwa i Polska: sąsiedzi, partnerzy, przyjaciele?” z udziałem m.in. profesorów: Vytautasa Landsbergisa, Tomasa Venclovy,  Algisa Kaledy. Dyskusję prowadził doc. dr Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego.  A. Pukszto jest członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Tocząca  się pomiędzy nimi długotrwała dyskusja miała  dla licznie zgromadzonej publiczności duże znaczenie epistemologiczne. Jej uczestnicy przypomnieli bowiem o ciągłym istnieniu w litewskim postrzeganiu świata z jednej strony konserwatywnej,  a z drugiej, alternatywnej względem jej demokratyczno-narodowej wizji rzeczywistości społeczno-politycznej 

W popołudniowej części konferencji wystąpił z kolei  dr hab. Artur Ławniczak,  który skoncentrował uwagę słuchaczy na porównawczej analizie systemów prawno-politycznych odrodzonych wskutek I wojny światowej w państwowości polskiej i litewskiej. W przeciwieństwie do okresu I Rzeczpospolitej stały się one niezależnymi od siebie republikami, tym niemniej można zauważyć pewne zbieżności w ich dwudziestowiecznej i późniejszej historii politycznej.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi sesjami konferencji, jej uczestnicy podejmowali dyskusje na szereg interesujących zarówno polską, jak  i litewską stronę tematów. Po zakończeniu konferencji organizatorzy zaprosili gości z Polski na krótką wycieczkę po mieście nad Niemnem. Kowno, znane z tego, że część młodzieńczych lat spędził w nim nasz wieszcz Adam Mickiewicz, jest obecnie miastem partnerskim Wrocławia, co powinno stymulować owocny w przyszłości rozwój kooperacji pomiędzy naszymi uczelniami.

Prof. dr hab. Maciej Marszał
Dr hab. Artur Ławniczak
Mgr Paweł Sobik
Mgr Tadeusz Juchniewicz

Sala obrad (na drugim planie - prof. Maciej Marszał i Tadeusz Juchniewicz).

Sala obrad (na drugim planie - prof. Maciej Marszał i Tadeusz Juchniewicz).

Zdjęcie uzestników konferencjiZ lewa na prawo - prof. Antanas Kulakauskas, prof. Algis Kalėda, prof. Vytautas Landsbergis, prof. Tomas Venclova i doc. Andrzej Pukszto. 

http://zw.lt/litwa/norkevicius-powaga-stosunkow-polsko-litewskich-zaczyna-sie-na-plaszczyznie-akademickiej/

http://zw.lt/litwa/w-kownie-o-polsko-litewskich-stosunkach/

Diskusija „Lietuva ir Lenkija: kaimynai, partneriai ir draugai?“ (nagranie video dyskusji w YouTube).

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: