Kronika SNPl>> Zebrania walne >>

20.12.2014

Informacja o zebraniu walnym SNPL

W dn. 12 grudnia 2014 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Jednym z punktów zebrania była informacja o pracy Zarządu SNPL, jak też aktywności SNPL za okres maj-grudzień 2014. Prezes prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o realizacji planu rocznego oraz o przyszłych kierunkach działalności Stowarzyszenia, zaznaczając, że szczególną uwagę należy skoncentrować na pracy naukowo-badawczej, promowaniu nauki oraz wspieraniu młodych adeptów nauki z Wileńszczyzny. Następnie zgodnie ze zmianami w Statucie SNPL wybrano do Zarządu dwóch nowych członków – dr Irenę Mikłaszewicz i dra Mirosława Szejbaka. W związku ze zmianami statutowymi oraz wprowadzeniem na Litwie europejskiej waluty Zarząd zaproponował wprowadzenie zmian w opłacaniu składek członkowskich. Walne zebranie poparło propozycję Zarządu i ustaliło następujące składki członkowskie: członek zwyczajny – 10 euro; członek stowarzyszony – 5 euro; senior (członek emerytowany) – 1 euro.

Zarząd podczas obrad walnego zebrania na członka zwyczajnego SNPL przyjął wybitnego naukowca prof. dra hab. Zbigniewa Oziewicza.

Doc. dr Barbara Dwilewicz dokonała prezentacji kolejnego tomu Rocznika SNPL (tom 13/14, 2014), którego główną część stanowią artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez SNPL i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej pt. Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku (9-11 kwietnia 2014 r., Wilno). Fakt powołania międzynarodowej Rady Naukowej Rocznika ma się przyczynić do podniesienia poziomu merytorycznego wydawnictwa, zwiększenia zasięgu jego oddziaływania, nawiązania kontaktów z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. W najbliższym czasie planowane jest udostępnienie artykułów Rocznika również w formie elektronicznej.

Zebranie zakończono tradycyjnym „Sto lat!” odśpiewanym dla dwóch jubilatów SNPL – dr Ireny Mikłaszewicz i dr. Leona Sokołowskiego. Prezes prof. H. Malewski zaprosił wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na spotkanie świąteczne SNPL, które odbędzie się 6 stycznia 2015 r. w wileńskiej kawiarni „Sakwa”.

Oprac. dr Elżbieta Kuzborska
Fot. dr Marian Grygorowicz

 

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: