Kronika SNPL >> Konkursy >>

13.2.2016

Zarząd SNPL

podsumował wyniki Konkursu
na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką)
dotyczącą Wileńszczyzny za rok 2015

I miejsce zostało przyznane Marii Suskiej za pracę magisterską Aspiracje życiowe maturzystów z polskich szkół na Litwie,napisaną pod kierunkiem naukowym prof. UKW dra hab. Romana Lepperta na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w 2015 r.

II miejsce zostało przyznane Tomaszowi Bożerockiemu za pracę magisterską Kwestie państwowości Litwy oraz państwowej przynależności Wileńszczyzny w dokumentach dowództwa Armii Krajowej w latach 1939–1944, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Alfonsasa Motuzasa na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w 2015 r.

III miejsce ex aequo zostało przyznane:

- Bożenie Bukowskiej (Keżun) za pracę bakalarską Osobliwości regionalne odmiany i użycia liczebników w polszczyźnie wileńskiej, napisaną pod kierunkiem naukowym doc. dr Ireny Masojćna Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w 2014 r.;

- Julii Żibort za pracę licencjacką Rynek pracy miasta Wilna w okresie 1925-1937, napisaną pod kierownictwem dr hab. Jarosława Wołkonowskiego prof. UwB na Wydziale Ekonomiczno-informatycznym w Wilnie (Uniwersytet w Białymstoku) w 2014 r.

Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe, które ufundowali:

- Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie,
- Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy oraz
- Instytucja użyteczności publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis.

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić prace licencjackie Justyny Skinder, Łucji Wojnicz, Grażyny Pożaryckiej i Ryszarda Borisa, napisane na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie (Uniwersytet w Białymstoku) i wręczyć ich autorom dyplomy uznania.

(

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: