Kronika SNPL >> Konkursy >>

9.1.2021

Konkurs roztrzygnięty

Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy po raz trzeci przeprowadziło Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Konkurs jest doskonałą okazją do promocji badań prowadzonych przez studentów oraz za-chętą dla absolwentów uczelni do podjęcia w przyszłości pracy naukowej. Do konkursu mogły być zgłaszane prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2019–2020. Na konkurs nadesłano 8 prac (4 licencjackie i 4 magisterskie).

Komisja konkursowa w składzie: prof. dr W. Stankiewicz, dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. dr hab. Andrzej Baranow, dr hab. Henryka Ilgiewicz,
doc. dr Barbara Dwilewicz postanowiła wyróżnić i nagrodzić 3 prace:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 EUR przyznano Justynie Ratkiewicz za pracę magisterską pt. „Analiza czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego Litwy w okresie  2008-2017” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 EUR przyznano Lilii Makowskiej za pracę magisterską pt. „Rozwój turystyki wiejskiej w regionie trockim” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Barbary Roszkowskiej-Mądrej.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 EURprzyznano Nikołajowi Korgol-Sowińskiemu za pracę licencjacką pt. „Obraz pogranicza w książce Mieczysława Jałowieckiego „Na skraju imperium i inne wspomnienia” napisaną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Inesy Szulskiej.

Fundatorami nagród pieniężnych są Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy oraz Instytucja Wyższej Użyteczności Publicznej „Universitas Studiorum Polona Vilnensis”.

Gratulujemy zwycięzcom oraz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w konkursie, a także gorąco zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się wirtualnie na platformie ZOOM 6 stycznia na tradycyjnym świątecznym spotkaniu członków SNPL.

Informacja Zarządu SNPL

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: