Uchwały walnego zebrania SNPL z dnia 27 kwietnia 2007r.

1. Walne zebranie SNPL popiera utworzenie w Wilnie filii Uniwersytetu Białostockiego na podstawie istniejącej bazy materialnej i kadrowej. W tym celu należy merytorycznie i organizacyjnie wspierać prace, które mają doprowadzić do legalnej rejestracji filii UwB w Wilnie latem 2007 roku przez Rząd Republiki Litewskiej.

2. SNPL popiera projekt o pisowni nazwisk i imion w pisowni oryginalnej w języku polskim (na życzenie obywatela Litwy) w dokumentach Republiki Litewskiej. W tym celu należy zorganizować spotkanie z przedstawicielami Sejmu RL, publicznie przedstawić stanowisko SNPL oraz złożyć propozycje.


Przyjęto większością głosów na walnym zebraniu SNPL 27 kwietnia 2007 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: