Uchwały walnego zebrania SNPL z dnia 27 kwietnia 2007r.

1. Walne zebranie SNPL popiera utworzenie w Wilnie filii Uniwersytetu Białostockiego na podstawie istniejącej bazy materialnej i kadrowej. W tym celu należy merytorycznie i organizacyjnie wspierać prace, które mają doprowadzić do legalnej rejestracji filii UwB w Wilnie latem 2007 roku przez Rząd Republiki Litewskiej.

2. SNPL popiera projekt o pisowni nazwisk i imion w pisowni oryginalnej w języku polskim (na życzenie obywatela Litwy) w dokumentach Republiki Litewskiej. W tym celu należy zorganizować spotkanie z przedstawicielami Sejmu RL, publicznie przedstawić stanowisko SNPL oraz złożyć propozycje.


Przyjęto większością głosów na walnym zebraniu SNPL 27 kwietnia 2007 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

 

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: