Uchwała 10 lutego 2006r. zebrania SNPL

1. Walne zebranie SNPL popiera utworzenie w Wilnie filii Uniwersytetu Białostockiego w oparciu o istniejącą bazę materialną i kadrową. W tym celu: wspierać merytorycznie i organizacyjnie prace przygotowawcze.

2. SNPL popiera projekt Rządu Republiki Litewskiej o pisowni nazwisk i imion. W tym celu zorganizować spotkanie z przedstawicielami Sejmu RL publicznie deklarując stanowisko SNPL oraz składając swoje propozycje.


Przyjęto na walnym zebraniu SNPL 10 lutego 2006 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: