Oświadczenie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

W dniu 27 września 2005 roku w trybie prywatnym został wyjęty ze swego stałego miejsca w kościele Świętego Ducha oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany w 1934 roku przez wileńskiego malarza E. Kazimierowskiego pod dyktando św. Siostry Faustyny. Po paru godzinach jakiś obraz (oryginał lub jedna z kopii) znalazł się w małym kościółku św. Trójcy.

Pomijając celowość takiego posunięcia, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wyraża duże zaniepokojenie samym trybem dokonania tych przenosin. Nie powołano żadnej komisji. Obraz, zgodnie z posiadaną informacją wożono po mieście, stwarzając możliwość jego ewentualnej zamiany. Nie był obecny przy tym nikt z osób kompetentnych w dziedzinie sztuki ani ze struktur odpowiedzialnych za zachowanie pamiątek narodowych.

W zaistniałej sytuacji Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy z dużym niepokojem zwraca się do Inspekcji Spuścizny Kulturowej o zbadanie sprawy i ukaranie winnych nie przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania pamiątek narodowych. Zgodni i solidarni jesteśmy z postępowaniem komitetu parafialnego z kościoła Świętego Ducha w tej kwestii.


Oświadczenie przyjęto jednogłośnie w dniu 3 października 2005 roku na posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
dr Jarosław Wołkonowski

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: