O SNPL >> O nas >>

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) jest twórczą, społeczną organizacją, jednoczącą naukowców – obywateli Litwy – stworzoną do zaspokajania wspólnych potrzeb i celów, rozwoju nauki i sztuki, podnoszenia poziomu wykształcenia młodzieży. Stowarzyszenie zostało założone 14 kwietnia 1989 roku. Obecnie do Stowarzyszenia należy 62 członków, wśród nich 8 doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów z różnych dziedzin nauki. W okresie 1989-1998 funkcje prezesa SNPL sprawował prof. dr hab. Romuald Brazis, natomiast poczynając od 1998 roku do dnia dzisiejszego – dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB. Stowarzyszenie organizuje konferencje naukowe, odczyty oraz dyskusje na różne aktualne dla społeczeństwa tematy, wydaje swój Rocznik (w tym roku zostanie wydany kolejny piąty rocznik). SNPL zachęca swoich członków do zgłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji naukowych, uczestniczenia w konferencjach, pisania prac habilitacyjnych. Za krótki okres swej działalności Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy stało się znaczącym czynnikiem życia kulturalnego Polaków Litwy oraz odgrywa ważną rolę w podnoszeniu poziomu wykształcenia mieszkańców Wileńszczyzny.

AnkietowanieGłosów:

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: