2015-04-17

Apel

Szanowni członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL zapraszają do współpracy oraz publikowania tekstów naukowych w Roczniku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Do Rocznika SNPL na rok 2015 oczekujemy artykułów naukowych lub recenzji naukowych do dnia 30 sierpnia 2015 r.

W Roczniku są zamieszczane teksty z dwóch podstawowych obszarów nauk: społecznych i humanistycznych. Priorytetową problematyką są tematy dotyczące spraw Polaków na Litwie w dniu dzisiejszym, perspektywie lub retrospektywie, a także zagadnienia z zakresu problematyki regionalnej, praw człowieka i mniejszości narodowych, szkolnictwa i pedagogiki, wielokulturowości itd.

Decyzje o publikowaniu przesłanych tekstów będą podejmowały Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL po wcześniejszej ich recenzji przez niezależnych recenzentów. Niezbędne informacje o wymaganiach stawianych publikacjom można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia

W imieniu Rady Naukowej oraz Redakcji Rocznika SNPL
prof. dr Henryk Malewski i dr Mirosław Szejbak

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: