Archiwum >> Rozmaitości >>

VI Podlaski Festiwal
Nauki i Sztuki

2008-05-23

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki stał się w województwie Podlaskim regionalną tradycją. Aktywny udział w nim bierze Uniwersytet w Białymstoku (UwB). Po raz szósty mieszkańcy tego regionu spotykają się z szeroką popularyzacją i promocją osiągnięć naukowych i artystycznych wyższych uczelni Podlasia. Ogółem w ramach Festiwalu odbędzie się ponad 400 imprez naukowo-kulturalnych. Pierwszy raz Festiwal będzie miał swe imprezy w Wilnie, w filii UwB w Wilnie, które odbędą się w salach Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego przy ul. Kalwaryjskiej 143. Pragniemy Państwo zaprosić na te imprezy i zaproponować pięć odczytów naukowo- popularnych oraz spektakl, które odbędą się w ramach tego Festiwalu w dniach 26-31 maja 2008 roku. Serdecznie zapraszamy na niżej wymienione imprezy studentów oraz osoby zainteresowane. Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny. PROGRAM>>

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: