Archiwum >> Rozmaitosci >>

Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Polsce

17.12.2014

W dniach 14-15 listopada w Wałbrzychu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Zasada proporcjonalności a Prawa Człowieka i Obywatela w systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa.

Celem seminarium było przedstawienie i omówienie sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony praw obywatelskich w systemie prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto założeniem konferencji było również stwierdzenie, w jakim zakresie zasada proporcjonalności (wspólna zasada dla systemów prawnych państw członkowskich UE, która określa dopuszczalny zakres ingerencji państwa w prawa i wolności jednostek) jest respektowana przez rządy tych krajów.

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) było reprezentowane na konferencji przez dr. Łukasza Wardyna, który przedstawił rażące braki w implementacji przez Litwę postanowień dokumentu Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych. Poza tym przytoczył on także wyniki najnowszej Trzeciej Opinii Komitetu Doradczego (organ Rady Europy oceniający politykę mniejszościową) dotyczącej realizacji Konwencji Ramowej przez Litwę.

Należy zaznaczyć, że prezentacja dr. Łukasza Wardyna cieszyła się szerokim zainteresowaniem wśród publiczności i innych przedmówców. Większość z nich była „zdumiona” problemami związanymi z brakiem podstawowych regulacji prawnych ze strony Litwy, dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych. Dlatego też po wystąpieniu naszego eksperta doszło do długiej dyskusji na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.

 

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: