Archiwum >

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za rok 2006

I. Skład osobowy SNPL:
1. W ciągu 2006 roku do SNPL przyjęto 3 osoby. Na początku 2007 roku SNPL liczył 62 osoby.
2. Skład Zarządu SNPL (9 osób): bez zmian.

II. Działalność wydawnicza i informacyjna:
1. W roku sprawozdawczym pod auspicjami SNPL ukazał się Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2006, Tom 5.
2. W ramach projektu sfinansowanego przez Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL została uruchomiona strona internetowa SNPL: http://www.republika.pl/snpl

III. Działalność naukowa:
1. SNPL zorganizował międzynarodową konferencję naukową nt. „Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Litwy ”, która odbyła się 2 grudnia 2006 r.
2. W dniach 8-10 listopada 2006 roku SNPL wspólnie z Instytutem Polskim oraz Wydziałem Historii Uniwersytetu Wileńskiego zorganizował konferencję naukową nt: „Stosunki polsko-litewskie na przełomie wieków. Pamięć historyczna”.
3. Członkowie SNPL brali udział również w innych konferencjach naukowych zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, wygłaszając referaty na różne tematy (m.in. w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i innych).
4. SNPL wspólnie z Centrum Doskonalenia Wileńskiego Uniwersytetu zorganizował seminarium dydaktyczne dla pracowników laboratoriów chemicznych, które odbyło się na początku maja 2006 roku w Połądze. Materiały seminarium ukazały się drukiem.
5. Trzech członków SNPL (dr Irena Mikłaszewicz, dr Alina Grynia, dr Eugeniusz Wasilewski) kontynuuje pracę nad monografiami habilitacyjnymi.
6. Za okres sprawozdawczy został zatwierdzony stopień doktora habilitowanego H. Ilgiewicz.

IV. Inna działalność:
1. Czterech członków SNPL (dr Alina Grynia, dr Krystyna Moroz Łapin, dr Mirosław Szejbak i dr hab. Jarosław Wołkonowski) przygotowało wiosną 2006 roku dla strony litewskiej dokumentację (580 stron) dotyczącą powołania w Wilnie filii UwB oraz w grudniu 2006 roku wprowadzało wymagane przez ekspertów poprawki i uzupełnienia do wniosku (214 stron). Trzech członków SNPL (prof. dr hab. Romuald Brazis, dr Eugeniusz Wasilewski i dr Wojciech Stankiewicz) wykonywało prace związane z przygotowaniem księgozbioru i bazy materialnej USPV dla potrzeb przyszłej filii UwB w Wilnie.
2. W grudniu 2006 roku SNPL wspólnie z Macierzą Szkolną oraz Instytutem Pracy i Badań Społecznych przeprowadził ankietowanie maturzystów szkół polskich na Litwie (40 szkół, ponad 2000 uczniów 11 i 12 klas) w celu zbadania postaw zawodowych młodzieży polskiej. Wyniki ankietowania są przedstawione w Roczniku SNPL.
3. Odbyło się 10 posiedzeń Zarządu SNPL, przyjęto oświadczenie w sprawie incydentu związanego z obrazem w kościele św. Ducha oraz w sprawie propozycji SNPL do programu wyborczego AWPL.
4. SNPL składał wieńce i kwiaty na Rossie z okazji polskich świąt narodowych: 3 Maja, 7 lipca, 15 sierpnia i 11 Listopada.
5. Prezes i wiceprezes SNPL brali udział w spotkaniach z Premierem RP, Ministrem Spraw Zagranicznych RP, posłami Sejmu oraz senatorami Senatu RP.
6. Jesienią 2006 roku SNPL złożył cztery projekty o pozyskanie środków finansowych dla różnych kierunków działalności: jeden projekt do Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL, dwa do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz jeden, wspólnie z Instytutem Ludowym z Danii, o finansowanie obozu integracyjnego młodzieży poświęconego 50-tej rocznicy Traktatów Rzymskich. Z Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL otrzymaliśmy potwierdzenie o przyznaniu SNPL 1500 Lt na konferencję naukową. Pozostałe projekty są w toku rozpatrywania.

V. Stan majątkowy i finansowy:
- SNPL dysponuje 791 udziałami USPV.
- Stan na 1 stycznia 2007 roku: w kasie – 269,67Lt; w banku – 1729,92Lt; ogółem – 1999,59Lt.


Przyjęte na zebraniu SNPL 27 kwietnia 2007 roku.
Prezes SNPL
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: