O SNPL > Lista członków SNPL >

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI

foto Fizyk, nauczyciel akademicki, doktor nauk pedagogicznych, docent, poeta.

Urodził się 26 II 1935 we wsi Nielidziszki rej. wileńskiego. W 1956 r. ukończył Szkołę Średnią w Miednikach. W latach 1959-1961 studiował na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilni.

Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel, wicedyrektor, dyrektor w szkołach polskich na Wileńszczyźnie. W latach 1968-1970 studiował fizykę w Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Szawlach. W latach 1970-1988 pracował jako inspektor w Wydziale Oświaty rej. wileńskiego. Od roku 1988 pracuje w Katedrze Pedagogiki (obecnie Edukologii) Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. Wykładał na Uniwersytecie Polskim w Wilnie (obecnie Universitas Studiorum Polona Vilnensis).

W 1991 roku w Naukowo-Badawczym Instytucie Środków Nauczania i Podręczników Szkolnych Akademii Nauk ZSRR w Moskwie obronił pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk pedagogicznych. Opublikował ponad 30 artykułów naukowych w kraju i za granicą, m. in. Jak studenci postrzegają swoich byłych nauczycieli [w:] Edukacja i komunikacja cz. II, III Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”, „Studium Vilnense” 1994, nr. 8; La presence de Mickiewicz dans la poesie polonaise et lituanienne, [w:] „Actes du colloque Lyon, 8 at 9 decembre 1998, Bicentenaire Adam Mickiewicz poete qui unit la Lituanie, la Prolonge et la France. Editions PROFAC 1999, monografię pt. Polityka oświatowa i naukowa III Rzeszy niemieckiej w okupowanej Litwie (1941-1944) oraz inne publikacje. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Należy do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Twórczość poetycką uprawia od wczesnej młodości, wydał dziewięć tomików wierszy, m.in. Iskrzące się drzewo (1986); Wiatraki historii(1990); Kolce losu (1992); Kontrasty (1993); Podanie o zwrot ziemi (1993); Dzierżawa (1996); Pszczoły i ludzie (2003); Umykające chwile (2003); Maraton miłości. Erotyki. (2003).

Twórczość Sokołowskiego jest włączona do wielu antologii wydanych na Litwie i w Polsce: Poezja Polska. Antologia tysiąclecia, Warszawa, 2002 i in.

W 2004 r. Aleksandrowi Sokołowskiemu podczas Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO w Warszawie wręczono nagrodę literacką za krzewienie literatury polskiej na Litwie. Recytował swoje wiersze w Wiedniu i Lyonie.

Aleksander Sokołowski jest laureatem szeregu konkursów poetyckich ogłaszanych w Polsce, jego nazwisko jest włączone do ponad 10 słowników biograficznych oraz innych edycji książkowych wydanych na Litwie i w Polsce. Wiersze były drukowane na Litwie, w Polsce, Rosji, Bułgarii i na Ukrainie.

Od 1991 r. jest członkiem Związku Pisarzy Litwy, od 1989 - założyciel i prezes Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, od 1994 r. – członek Związku Literatów Polskich. Zawdzięczając aktywnej działalności Sekcji Polskiej zachowano ciągłość literatury polskiej na Wileńszczyźnie. Teraz jest wielopokoleniowa literatura polska na Litwie. Aleksander Sokołowski w 1997 r. otrzymał nagrodę „Polcul Foundation” z Australii.

Zainteresowania: muzyka, sztuka, pszczelarstwo.

Zmarł 30 czerwca 2022 roku.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: