O SNPL > Lista członków SNPL >

ALeksander Waszkiewicz
(Alexander Vashkevich)

foto Profesor, Dr nauk prawnych.

Urodził się w Lidzie 9 wrzesnia 1960 r. W 1983 r. ukończył z wyróżnieniem Wydzial Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Panstwowego (BUP) w Mińsku. W 1987 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie prawa konstytucyjnego, pracował w katedrze prawa konstytucyjnego jako wykladowca, docent. W 1996 r. został wybrany  do Sądu Konstytucyjnego Białorusi, ale po referendum listopadowym 1996 r. podał sie do dymisji. Pracowal jako docent katedry prawa międzynarodowego BUP. W maju 2014 r. wygrał konkurs międzynarodowy na stanowisko profesora w Europejskim Uniwersytecie Humanitarnym w Wilnie. Wykłada prawo europejskie, prawo konstytucyjne porównawcze, prawo praw człowieka, historię doktryn prawnych, prawo organizacji międzynarodowych.

Stypendysta Fulbrighta 1995 r. (American University, Washington College of Law, Stany Zjednoczone), stypendysta Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Niemcy) (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010).

Prowadził wykłady i uczestniczył w licznych konferencjach naukowych w 28 krajach. Jest autorem i wspolautorem 120 ksiązek i artykulów naukowych, z ktorych powyzej 30 artykulow ukazalo sie w 8 krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Od 2006 r. jest członkiem Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, współautorem Wytycznych w Sprawie Wolności Pokojowych Zgromadzeń OBWE oraz Komisji Weneckiej, członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association), a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (International Association of Constitutional Law).

Członek Związku Polaków na Białorusi z 1990 r.

E-mail: alexander.vashkevich@ehu.lt   a.vashkevich7@gmail.com

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: