31.10.2014

Szanowni Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza na walne zebranie  wyborcze, które odbędzie się 12 grudnia 2014 r. o godz. 17.30 w Domu Kultury Polskiej, w sali 005.

Uprzejmie prosimy (do dn. 12 listopada br.) o potwierdzenie otrzymania zaproszenia i powiadomienie Zarządu SNPL o uczestnictwie w zebraniu.

Porządek dzienny obrad zebrania walnego:

1. Otwarcie zebrania walnego i wybory jego przewodniczącego i sekretarza.
2. Przyjęcie porządku dziennego zebrania walnego.
3. Informacja Prezesa SNPL prof. dra Henryka Malewskiego o pracy Zarządu SNPL w okresie maja – grudnia 2014 r.
4. Wybory uzupełniające do Zarządu SNPL w związku ze zmianami w Statucie SNPL.
5. Prezentacja Rocznika SNPL.
6. Ustalenie wielkości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych, członków wspierających i emerytowanych.
7. Zarys i podstawowe kierunki działalności SNPL na nową kadencję (maj 2014 r. – kwiecień 2017 r.).
8. Ratyfikacja wstąpienia SNPL do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
9. Sprawy wniesione.

Spotkanie zakończymy dyskusją przy kawie.

Serdecznie zapraszamy!

 Prezes i Zarząd SNPL

28.10.2014

Zapalanie zniczy na grobach Profesorów Uniwersytetu Wileńskiego i USB na cmentarzu Rossy 2 listopada o godz. 12.

17.10.2014

Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie.

Informacja Kuriera Wileńskiego z dnia 14 października 2014 r.

9.10.2014

Nowy Statut Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy został zarejestrowany.

2.10.2014

Międzynarodowa konferencja naukowa w Kownie „Dynamika stosunków polsko-litewskich”

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: