Współpraca >

Kompetencje SNPL

Tematyka interdyscyplinarna

Badania porównawcze dotyczące mniejszości narodowych w kontekście regionalnym.

Nauki społeczne

Socjologia

Prof. Bogusław Grużewski: badania socjologiczne, poziom/jakość życia, migracja, mniejszości narodowe (kwestie prawne, socjalne oraz ekonomiczne);

Prawo

Prof. Henryk Malewski - lista publikacji 2013-2017

Nauki ścisłe

Informatyka

Dr Krystyna Moroz-Łapin: interakcja człowiek-komputer, doskonalenie jakości użytkowej systemów informatycznych, budowa architektury informacji w serwisach internetowych, budowa szkicu projektu strony internetowej (ang. wireframing), badania analityczne użyteczności serwisów internetowych.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: