Kronika SNPL >>

Zebrania walne

16.4.2017

21 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SNPL.

Porządek dnia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL.

Sprawozdanie roczne (trzecie) z działalności Zarządu SNPL
(kwiecień 2016 r.-kwiecień 2017 r.)

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za kadencję (2014-2017).

27.05.2016

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 21 kwietnia 2016 r.

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego (w drugim terminie) Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 29 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r.

24.05.2015

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za okres maj 2014 – kwiecień 2015

Sprawozdanie finansowe SNPL za okres 24.04.2014 –18.04.2015

17.01.2015

Protokół zebrania walnego SNPL z dnia 12 grudnia 2014 r.

20.12.2014

Informacja o zebraniu walnym SNPL z dnia 12 grudnia 2014 r.

8.05.2014

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy dn. 8 maja 2014 r.

Zarząd SNPL uprzejmie informuje, że na swym posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania w dniu:

1 termin - 15 kwietnia 2011 roku (piątek) o godz. 16.30 – sala 305 DKP;

2 termin - 29 kwietnia 2011 roku (piątek) o godz. 16.30 – sala 305 DKP z następującym porządkiem obrad:


I. Sprawozdanie prezesa i Zarządu SNPL z działalności za rok 2010 i kadencję;

II. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności SNPL za rok 2010;

III. Prezentacja Rocznika SNPL za rok 2010 Tom 9;

IV. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy;

V. Dyskusja nad sprawozdaniami;

VI. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań prezesa, Zarządu SNPL, komisji rewizyjnej;

VII. Wybory władz na kadencję 2011-2014 - prezesa SNPL, Zarządu SNPL oraz Komisji Rewizyjnej SNPL;

VIII. Przyjęcie uchwał walnego zebrania SNPL;

IX. Sprawy wniesione.


dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: