O SNPL >>

Zarząd SNPL:
kadencja 2014-2017


1. prof. Henryk Malewski – prezes SNPL

2. prof. Bogusław Grużewski – zastępca prezesa SNPL

3. dr Elżbieta Kuzborska – sekretarz naukowy SNPL

4. dr hab. Henryka Ilgiewicz – członek Zarządu SNPL

5. doc. dr Barbara Dwilewicz – członek Zarządu SNPL

6. prof. Wojciech Stankiewicz - członek Zarządu SNPL

7. dr Krystyna Moroz-Łapin – członek Zarządu SNPL

8. dr Mirosław Szejbak – członek Zarządu SNPL

9. dr Irena Mikłaszewicz – członek Zarządu SNPL

skarbnik - dr Katarzyna Miksza.

Zarząd SNPL kadencji 2011 - 2014

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: